Tips voor opleidingscommissies nieuwe stijl
20 okt 2017


Bron: VUnet | Per 1 september zijn de artikelen uit de Wet Versterking Bestuurskracht die de opleidingscommissies (OLC’s) betreffen in werking getreden.

Dit betekent dat deze commissies nu medezeggenschapsorganen zijn geworden en dat daarmee hun takenpakket is uitgebreid. Van zowel het management als van de commissies zelf vraagt dat veelal extra inspanning.

De Inspectie van het Onderwijs heeft in het rapport Recht van spreken tal van suggesties verzameld waarmee OLC’s hun voordeel kunnen doen. Good practices staan ook op opleidingscommissies.nl, een site die de inspectie heeft geïnitieerd en die nu door de studentenorganisaties wordt gecontinueerd. Op de site staat veel nuttige informatie voor opleidingscommissies, o.a. voorbeeld planningen, scholingsdocumenten, manieren om de achterban te bereiken, juridische informatie, informatie over komende bijeenkomsten.

De inspectie adviseert de opleidingscommissies zich op de site te registreren met een eigen e-mailadres dat ongeacht de jaarlijks veranderende samenstelling van de commissie gehandhaafd blijft. Dat kan via het nieuwsbericht van 4 oktober. De commissies zullen dan worden geïnformeerd bij belangrijke wijzigingen in regelgeving, belangrijke evenementen of nieuwe handreikingen die beschikbaar komen. Dit e-mailadres kunnen OLC’s ook op VUnet gebruiken, zodat zij beter worden gevonden door studenten en docenten.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl