Peer-implemented video
23 nov 2017


Inzending KnowVU Award 2017 – najaar

Door: Mathijs Delvigne, Mike van Joost en Niels Naaraat (ACTA)

 

Ontwikkeling van kennisclips met de student als regisseur

Digitalisering van het onderwijs is momenteel voor faculteiten een belangrijke stap om te nemen gezien de voordelen die dit met zich meebrengt; met weblectures kunnen studenten op eigen tempo colleges herhalen en de nieuwe digitale leeromgeving Canvas biedt enorm veel mogelijkheden voor interactie tussen docent en student. Toch wordt een groot deel van het onderwijs nog op traditionele wijze gegeven via syllabi, sheets en studieboeken. In de opleiding Tandheelkunde merkten wij dat deze vorm van onderwijs tekortschiet wanneer het doel hiervan is om de student visueel te laten nadenken. Kennisclips zijn in dit geval en goede toevoeging en worden al sporadisch toegepast door docenten, maar de student wordt er nog weinig bij betrokken.

Wij zijn beiden Master 2 student tandheelkunde aan ACTA en werken daar als studentassistent om het digitale onderwijs te verbeteren. Voor de opleiding tandheelkunde hebben wij de Canvas-cursus Dentlab opgezet. Hier kunnen bachelor- en masterstudenten instructievideo’s vinden van verschillende tandheelkundige handelingen. Deze instructievideo’s worden volledig door onszelf geproduceerd onder supervisie van de desbetreffende vakdocent die er op toeziet dat de gegeven informatie correct en in lijn is met de leerdoelen. In de Canvas-cursus kunnen studenten via polls hun stem uitbrengen op onderwerpen waarvan zij het liefst een kennisclip zouden willen. Vervolgens kunnen wij dit terugkoppelen naar de docenten om te bespreken wat er mogelijk is. Op deze manier zijn studenten betrokken bij zowel het selecteren van het onderwerp alswel het produceren van de video’s.

Door studenten te betrekken bij het ontwikkelen van kennisclips worden deze beter afgestemd op de leermethoden van de doelgroep. Dit geldt voor zowel het gekozen onderwerp alswel de stijl en essentie van de kennisclips. Daarnaast hoeven docenten zich op deze manier niet meer bezig te houden met de videoproductie zelf en kunnen zij zich meer focussen op het controleren en toepassen van de kennisclips. Deze voordelen maken dit concept voor de faculteit Tandheelkunde en wellicht voor andere faculteiten uitermate geschikt om toe te passen in het onderwijs.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl