1+1=3, constructief en transparant samenwerken
24 nov 2017


Inzending KnowVU Award 2017 – najaar

Door: Nienke Stumpel en Rolinka Schippers (Beta)

Eén van de zes eindtermen betreffende leervaardigheden voor de studie Biomedische Wetenschappen luidt als volgt: ‘op constructieve wijze samen te werken met (bio)medische professionals en studenten’. Voor veel andere, zo niet alle, studies geldt dezelfde of een soortgelijke eindterm. Studenten moeten kunnen samenwerken en daarom vinden veel opdrachten in groepsverband plaats.

De basis van een succesvolle samenwerking is samengevat in het GIPS model van Kagan.

G: gelijke deelname
I: individuele aanspreekbaarheid
P: positieve wederzijdse afhankelijkheid
S: simultane actie

Zowel John Hattie, Robert Marzano, als Kagan zelf toonden het effect aan van deze coöperatieve manier van werken; het creëert betrokkenheid bij leerlingen en heeft een positieve invloed op leerprestaties, persoonlijkheidsontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling en metacognitie.

Helaas verloopt het samenwerken tussen studenten niet altijd soepel en worden de onderdelen van het GIPS model niet altijd behaald. Wij als docenten begeleiden vaak samenwerkingsopdrachten en beoordelen vaak groepswerk. Het is ons opgevallen, dat het in de samenwerking vooral mis gaat bij twee essentiële onderdelen. Ook collega’s en studenten geven aan dat hier waarschijnlijk de kern van het probleem zit:

Studenten zien een groepsopdracht niet écht als een opdracht die ze sámen moeten doen, maar als een grote opdracht die ze op kunnen delen in losse opdrachten. Zo maken ze geen gebruik van de positieve wederzijdse afhankelijkheid; ze maken geen gebruik van elkaar om de opdracht tot een hoger niveau te brengen. Dit hangt samen met de P van het GIPS model van Kagan.

Daarnaast hebben studenten en docenten beiden weinig inzicht hebben in het proces. Hierdoor komen studenten er vaak pas (te) laat achter als de samenwerking niet soepel verloopt. Studenten hebben weinig inzicht in hun eigen handelen, en elkaars handelen. Mede hierdoor vinden studenten het moeilijk om elkaar tijdens het proces aan te spreken op verantwoordelijkheden en niet nagekomen afspraken. Dit hangt samen met de G en de I van het GIPS model van Kagan.

Zo komen drie van de vier pijlers van de basis van een succesvolle samenwerking soms in het geding. Wij verwachten dat dit probleem verholpen kan worden door studenten meer inzicht te bieden in de voortgang van het proces, zoals gemaakte afspraken, behaalde deadlines en wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is. Het proces moet voor de studenten zelf transparanter worden.

Canvas biedt al veel mogelijkheden om het samenwerken te ondersteunen; bestanden kunnen uitgewisseld worden, studenten kunnen online overleggen en zelfs gelijktijdig online aan opdrachten werken (de S van het GIPS model). Maar daarmee is nog niet automatisch voldaan aan de andere drie pijlers die nodig zijn voor succesvol samenwerken.

Wij stellen voor dat er een online tool komt waarmee die voortgang inzichtelijk wordt gemaakt. Deze tool geeft inzicht in de gemaakte afspraken, of de afspraken worden nagekomen binnen de gestelde deadlines en wat de individuele bijdrage is van elke student. Door dit proces inzichtelijk te maken, krijgen studenten een beter overzicht van de voortgang van het proces, kunnen studenten makkelijker en onderbouwd elkaar aanspreken op de voortgang en verantwoordelijkheden en ook zichzelf bijsturen tijdens het project. Daarnaast kan de docent inzicht krijgen in het samenwerkingsproces. Dit biedt voordelen voor eventuele beoordeling of evaluatie van het proces.

De tool moet makkelijk in Canvas kunnen worden gebruikt, om te voorkomen dat er met meerdere platforms tegelijk moet worden gewerkt en het proces alleen maar onoverzichtelijk wordt. Dit betekent dat de tool gemaakt zal worden met behulp van een LTI koppeling, of dat er een bestaande LTI tool (zoals Google Drive for education, wat al in Canvas zit) gebruikt zal worden om deze tool te bewerkstelligen.

Naast het inzichtelijk maken van het samenwerkingsproces, kunnen er andere (didactische) onderdelen aan deze tool toegevoegd worden. Zo kan een samenwerkingsopdracht bijvoorbeeld zo worden ingestoken dat studenten een persoonlijkheidstypentest doen om voor zichzelf inzichtelijk te maken waar sterke en zwakke punten liggen. Op basis daarvan kunnen de taken worden verdeeld zodat iedereen doet waar hij/zij goed in is. Zo zijn er natuurlijk meer didactische onderdelen toe toegevoegd kunnen worden aan deze tool.

Concluderend verwachten wij dat een tool waarin het proces van een groepsopdracht transparant wordt gemaakt zal leiden tot een constructievere samenwerking en daardoor een beter eindresultaat

Eén reactie op “1+1=3, constructief en transparant samenwerken”

Geef een reactie

Eén reactie op “1+1=3, constructief en transparant samenwerken”

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl