Flipping Structuur & (Re)activiteit (S&R)
28 nov 2017


Winnaars GrassRoots 2017 – najaar:

Door: Eelco Ruijter en Stefan Dekker (Beta)

In het bachelorvak Structuur & (Re)activiteit (S&R) worden basisprincipes van de organische chemie behandeld. Studenten ervaren dit als lastig, omdat dit inzicht in en het combineren van principes vereist [1,2] die je alleen maar opdoet door veel te oefenen [3]. Dit laatste wordt door veel studenten onderschat, getuige o.a. de lage opkomst bij bestaande werkcolleges. Samen met de soms beperkte tijd om te oefenen in de huidige opzet zorgt dit doorgaans voor een laag slagingspercentage. Op basis van eerder succes met blended learning binnen de bacheloropleiding Farmaceutische Wetenschappen (FAR) en de ervaring van studenten hiermee, willen we in dit project de flipping-the-classroom methode toepassen. Zodoende verplaatsen we alle basiskennis naar zelfstudie middels digitale hoorcolleges en worden de vrijgekomen contactmomenten ingezet om studenten actiever te laten oefenen[1,2]. Dit is essentieel om inzicht te krijgen in de basisprincipes. Omdat onderzoek heeft aangetoond dat traditionele hoorcolleges een inefficiënte manier zijn van informatieoverdracht[4], worden de slidecasts in dit project voorzien van activerende vragen die ook dienen als formatieve toetsing. Daarnaast zullen we proberen de opkomst bij werkcolleges te verhogen door korte digitale summatieve toetsing tijdens deze momenten en door gebruik te maken van een studentresponsesysteem.

[1] M. K. Seery, “Flipped learning in higher education chemistry: emerging trends and potential directions,” Chem. Educ. Res. Pr., vol. 16, no. 4, pp. 758–768, Oct. 2015.
[2] H. Boulton, “Perceptions of a ‘flipped classroom’ approach to teaching and learning: a case study.”
[3] “Is there a crisis in organic chemistry education?” [Online]. Available: http://cen.acs.org/articles/94/i13/crisis-organic-chemistry-education.html%0A. [Accessed: 17-Nov-2017].
[4] M.-Z. Poh, N. C. Swenson, and R. W. Picard, “A Wearable Sensor for Unobtrusive, Long-Term Assessment of Electrodermal Activity,” IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 57, no. 5, pp. 1243–1252, May 2010.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl