3D en Augmented Reality transformeren anatomieonderwijs aan het VUmc
12 apr 2018


Winnaar GrassRoots 2018 – voorjaar:

Door: Jochen Bretschneider (VUmc)

De Medische Bibliotheek van het VU medisch centrum heeft na raadpleging van medische docenten onlangs Complete Anatomy van 3D4Medical aangeschaft. De app ter waarde van 50 Euro is voor alle docenten en studenten VUmc nu gratis beschikbaar en heeft zonder twijfel het vermogen de traditionele anatomieboeken te vervangen.

Klik hier voor meer informatie over Complete Anatomy

Meer dan 6000 vrij bewegelijke en vrij te combineren anatomische structuren (in 3D en Augmented Reality) in excellente kwaliteit zijn indrukwekkend. De mogelijkheid om als docent eigen 3D lesmateriaal hiermee te ontwikkelen is zeker nog vele malen meer waard voor innovatief en gepersonaliseerd onderwijs.

In het voorgestelde project zullen twee docenten KNO Complete Anatomy qua mogelijkheden exploreren en tijdens de cursus Arts en Patient 4 (met KNO-onderwerpen) voor alle studenten Bachelor 2 Geneeskunde VUmc in juni 2018 beschikbaar stellen.

Ervaringen in de voorbereiding en de evaluatieresultaten na het gebruik door studenten in een eerste bachelorcursus in juni 2018 zullen de bredere inzet van Complete Anatomy in het studiejaar 2018/19 mogelijk maken.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl