Mindfulness-Based Intervention
12 apr 2018
Avatar

Didi RhebergenInzending KnowVU Award 2018 – voorjaar

Door: Didi Rhebergen (VUmc)

Diverse recente publicaties hebben de afgelopen jaren aangetoond dat het percentage burn-out onder zorgprofessionals schrikbarend hoog is. Zo zou in Nederland 17,1% van de co-assistenten burn-out verschijnselen hebben; onder bachelorstudenten is dat 13,2% (Van Twiller, Mei 2017-medisch contact). Interventies ter reductie van burn-out, danwel ter versterking van veerkracht, zijn noodzakelijk.

Mindfulness-Based Intervention (MBI) programma’s zouden hierin helpend kunnen zijn. Het huidige project-voorstel beoogt een verkorte MBI-training te bieden aan co-assistenten, met als doel: spanningsreductie, onderkennen en verminderen van uitval door burn-out symptomatologie. De huidige projectaanvraag betreft een pilotstudie, waarin een programma ontwikkeld en uitgerold wordt voor Master-studenten geneeskunde. Het betreft 3 sessies van 1,5-2 uur, waarin de basisprincipes van MBI worden geleerd en toegepast.

Na de drie bijeenkomsten, worden de studenten geattendeerd op de app ‘Headspace’ of VGZ mindfulness app. Middels de opgedane ervaring en met een app als ondersteuning kunnen zij zelf verder MBI toepassen in het vervolg van het M15-programma. Het doel van dit MBI-programma is co-assistenten bewuster te maken van spanning en stress en ze handvatten te bieden om hiermee aan de slag te gaan. Hopelijk kan de volgende generatie artsen dan met meer veerkracht de toekomst tegemoet gaan.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl