‘Groots’ Kleinschalig Onderwijs
19 apr 2018
Avatar

Jack van HorssenContactgegevens

Naam en voorletters:   Jack van Horssen
Functie:   UHD
Afdeling, Faculteit:   Moleculaire Celbiologie en Immunologie, Medische Faculteit
Email   j.vanhorssen@vumc.nl
SKO / LOL:   SKO-project
Project opgezet voor:   Faculteit der Geneeskunde

 

Onderwerp

In de bachelorfase van de geneeskundeopleiding speelt het kleinschalig onderwijs, in de vorm van studiegroepen, een belangrijke rol. Het doel van deze wekelijkse bijeenkomsten is dat studenten in de eerste bijeenkomst aan de hand van opdrachten en casuïstiek actief met de studiestof aan de slag gaan tijdens de brainstormsessie. Vervolgens worden deze opdrachten gepresenteerd tijdens de tweede bijeenkomst. Tutoren spelen een centrale rol tijdens de studiegroepen, ze begeleiden het groepsproces, monitoren het professionele gedrag en sturen waar nodig bij.

De parate kennis van de studenten is echter vaak niet toereikend om tot een efficiënte brainstormsessie te komen. Hetgeen blijkt uit evaluatierapportages van tutoren. Ten tweede zijn slechts een paar studenten verantwoordelijk voor de presentatie in de tweede bijeenkomst, waardoor studenten die niet verantwoordelijk zijn voor het maken van de presentatie niet worden gestimuleerd tot zelfstudie. Mijn doel is een kleinschalige onderwijsvorm te introduceren in de geneeskundeopleiding die studenten aanzet om actief met de studiestof bezig te zijn (foundational knowledge) en deze kennis meteen kunnen toepassen (application) in de context van meer complexere casuïstiek.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl