Comeniusbeurzen voor hoogleraren Zweekhorst en Van Muijlwijk
20 apr 2018

BETA VU | Hoogleraren Marjolein Zweekhorst en Jacqueline van Muijlwijk-Koezen van de Faculteit der Bètawetenschappen hebben beiden een Comeniusbeurs voor de VU binnengehaald, voor een totaalwaarde van 350.000 euro.

Community service
Marjolein Zweekhorst, hoogleraar Innovation and Education in the Health and Life Sciences (afdeling Athena), krijgt een Comenius Leadership Fellow-beurs toegekend (250.000 euro) voor het project ‘Community service interactive and interdisciplinary (CSI2)’.

Dit project behelst een cursus en een afstudeerproject voor masterstudenten om interdisciplinair onderzoek uit te voeren in samenwerking met de samenleving. Masterstudenten identificeren en analyseren problemen met verschillende betrokkenen uit de samenleving. In interdisciplinaire teams voeren studenten onderzoek uit naar de geïdentificeerde problemen met maatschappelijke actoren. De resultaten worden gepresenteerd en besproken in een bredere context. De intentie is om dit project ook beschikbaar te maken voor andere (internationale) universiteiten.

VR-tool voor moleculen
Jacqueline van Muijlwijk-Koezen, hoogleraar Innovations in Human Health & Life Sciences (afdeling Scheikunde) en tevens portefeuillehouder onderwijs in het faculteitsbestuur, krijgt een Comenius Senior Fellow-beurs (100.000 euro) voor het project ‘Een didactiek voor 3D redeneren met een virtual reality tool’.

Binnen de opleiding Drug Discovery & Safety is een prototype van een virtual reality (VR)-instrument ontwikkeld waarmee studenten de 3D-structuur van moleculen kunnen verkennen en manipuleren. Studenten kunnen als het ware om structuren heenlopen, maar ook in een structuur afdalen om details te onderzoeken. Dit project voor het bèta- en life science-onderwijs koppelt de ontwikkeling van een didactiek voor onderzoekend leren met de verdere ontwikkeling van deze VR-tool.

Comeniusprogramma
Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

Binnen het Comeniusprogramma zijn er drie soorten beurzen. Teaching Fellows zijn voor een innovatie binnen éen cursus of onderwijsonderdeel (50.000 euro). Senior Fellows zijn voor innovatie binnen een gehele opleiding (100.000 euro). Leadership Fellows zijn voor een innovatie gericht op éen of meerdere faculteiten, of een hele instelling (250.000 euro). Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl