Improving bachelor education in the exact sciences
30 apr 2018


Contactgegevens

Naam en voorletters:   Gerrit J. Kuik
Functie:   Hoofd sectie natuurkunde practicum en didactiek
Afdeling, Faculteit:   Natuurkunde, BETA
Email   g.j.kuik@vu.nl
SKO / LOL:   SKO-project
Project opgezet voor:   Faculteit der Bètawetenschappen

 

Onderwerp

Improving bachelor education in the exact sciences by enhancing students’ learning through active participation during lectures, improved tutorials and practical work during laboratory courses.

Improving bachelor education in the exact sciences with handbook

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl