European University Association discussieert 5 juni op de VU over ontwikkelen van docentcompetenties
23 mei 2018


Aanstaande 5 juni is de VU de gastorganisatie van een peer-group bijeenkomst van de European University Association (EUA) over het ‘Learning & Teaching’ thema ‘Continuous Development of Teaching Competences’. De VU draagt hiermee op Europees niveau bij aan de visieontwikkeling rondom het versterken van onderwijskwaliteit, krijgt uit de eerste hand zicht op ontwikkelingen in andere Europese landen en brengt haar kennis in rondom de wijze waarop in Nederland – en specifiek de VU – gewerkt wordt aan onderwijskwaliteit. Ook het perspectief van het universitair netwerk Aurora waar de VU deel van uitmaakt wordt naar voren gebracht. Vanuit de andere instellingen is veel interesse in de wijze waarop bijvoorbeeld het KennisNetwerk Onderwijs VU (KnowVU) is georganiseerd en de wijze waarop de onderwijsprestaties meegenomen worden in de waardering en aanstellingsbesluiten van docenten en onderzoekers. Vanuit de VU nemen Gerhard van de Bunt (KnowVU) en Silvester Draaijer (SOZ) deel aan deze peer-group bijeenkomsten.
Meer informatie s.draaijer@vu.nl

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl