SURFprogramma open en online onderwijs 5e ronde 2018
13 aug 2018
Silvester Draaijer

Silvester DraaijerAard van de stimuleringsregeling

Onderwijsinstellingen die willen experimenteren met open en online onderwijs, kunnen hun project indienen voor de 5e ronde van de stimuleringsregeling. Deze bestaat uit 2 pijlers: online onderwijs en open leermaterialen. Voor elke pijler is in 2019 een bedrag van 700.000 euro beschikbaar. SURF begeleidt de projecten, en zorgt voor kennisuitwisseling en -deling. Instellingen kunnen tot 17 december 2018 een projectvoorstel indienen.

De stimuleringsregeling kent 2 pijlers

Doel van de pijler Online onderwijs

Met de pijler Online onderwijs wil het ministerie van OCW instellingen uitdagen hun onderwijs uit te breiden met online onderwijsvormen of te herontwerpen aan de hand van de mogelijkheden die online onderwijs biedt. De aanpak moet vernieuwend zijn in de context van de deelnemende instelling(en). De projecten moeten direct of indirect bijdragen aan een betere onderwijskwaliteit voor studenten in geaccrediteerde opleidingen.

Het jaarthema is: online begeleiden van studenten.

Doel van de pijler Open leermaterialen

Met de pijler Open leermaterialen wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het delen en hergebruiken van open leermaterialen bevorderen. Het doel is om te experimenteren met hergebruik van bestaande en open leermaterialen binnen community’s van vakdocenten. Door samenwerking kunnen docenten de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken. Daarbij willen we de samenwerking tussen instellingen stimuleren om gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen op te bouwen en te gebruiken. Van belang is om in ieder geval te zorgen dat er een vakcommunity is die gezamenlijk aan materiaal wil werken.

We verwijzen hier ook naar de Comenius stimuleringsregeling voor onderwijsinnovatie: /services/pages/practicalinformation.aspx?cid=tcm%3a164-784064-16&category=tcm:164-786251-1024&

Procedure vanuit de VU

Het indienen van het voorstel verloopt via Silvester Draaijer (SOZ), s.draaijer@vu.nl. Hij is beschikbaar voor advies en kan ondersteuning geven om het voorstel zo kansrijk mogelijk te maken. Daarnaast zal hij er voor zorgen dat de aanvragen vanuit de VU gekanaliseerd worden en op het juiste moment van een handtekening van het CvB worden voorzien. Bij te veel aanvragen kan het CvB besluiten om niet alle voorstellen te ondersteunen.

Om aanvragen in goede banen te leiden wordt het volgende schema aangehouden:

  • Maak zo snel mogelijk kenbaar bij Silvester Draaijer dat je een voorstel in wilt dienen.
  • Silvester Draaijer zal ondersteunen bij het maken van het voorstel.
  • Maak het voorstel:
    * 10 december: deadline indienen conceptvoorstel bij s.draaijer@vu.nl (voor laatste check en verkrijgen van ondertekening door CvB VU)
    * 15 december: materialen retour naar de aanvrager.
  • 17 december 12.00 uur: deadline indienen van de volledige aanvraag.

Uitgebreide informatie over de regeling is te vinden op de website van SURF:

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl