Een brug tussen theorie en praktijk
12 sep 2018


Contactgegevens

Naam en voorletters:   CM Visscher
Functie:   Hoogleraar, opleidingsdirecteur
Afdeling, Faculteit:   ACTA
Email   c.visscher@acta.nl 
SKO / LOL:   SKO-project
Project opgezet voor:   Faculteit der Tandheelkunde

 

Onderwerp

Het project beschrijft een methode om kennisoverdracht te bevorderen door theoriedocenten, praktijkdocenten en studenten intensiever met elkaar te laten communiceren in ‘best practice teams’. Op dit moment is er een kloof tussen de theoretische kennis die studenten in hun colleges verwerven, en de praktijk zoals zij die bij de behandeling van patiënten ervaren. Gespecialiseerde praktijkdocenten moeten als aanspreekpunt gaan dienen om zo die kloof te dichten. Het didactisch concept is gebaseerd op de principes van constructive alignment, met doorlopende leerlijnen en leren van en met elkaar.

SKO project – Een brug tussen theorie en praktijk

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl