Better Prepared 2.0 Digital Storytelling
15 nov 2018


Inzending KnowVU Award 2018 – najaar

Door: G. L. Tavecchio (SOZ)

Better Prepared 2.0 ‘digital storytelling’ is onderdeel van een aansluitingsprogramma voor ondervertegenwoordigde studenten (eerste generatie, laag sociaal economisch status, niet westerse migranten afkomst) die starten op de VU. In de zomer hebben VU studenten deelgenomen aan een 3daagse die hen een ‘vliegende start’ heeft gegeven op de universiteit. In het tweede semester vindt een continuering plaats van dit programma met behulp van een online digital story telling lab waarbij VU studenten hun individuele leervraag met betrekking tot studieloopbaanbegeleiding en -vaardigheden beantwoorden aan de hand van het onderzoek naar hun eigen en andermans verhalen. Studenten maken vier maanden onderdeel uit van deze (internationale) community of engaged learners en doen een empirisch onderzoek naar hun eigen studievoortgang. Zo oefenen ze in zelfinzicht, empathie, zelfmanagement, sociale en academische integratie. Begin je studie goed, begin Better Prepared.

Better Prepared is een aansluitingsprogramma gericht op startende ondervertegenwoordigde studenten met als doel het verbeteren van een succesvolle in- en doorstroom op de universiteit. Dit project is gestart in augustus 2018 en heeft geen follow up in de bachelor, terwijl juist daar afstroom en vertraging van deze groep studenten plaatsvindt. Het probleem dat opgelost moet worden is het verminderen van het verschil in prestaties tussen traditionele studenten en ondervertegenwoordigde studenten, door een continuering van Better Prepared in het tweede semester. Concreet maakt deze vernieuwing gebruik van de methode van digital storytelling dat een vervolg biedt op de narratieve aanpak zoals in de zomer is ingezet. Studenten gaan op basis van hun eigen leerbehoefte met betrekking tot studieloopbaanbegeleiding, een zelfonderzoek starten in een online academic community. Niet alleen Better Prepared studenten nemen deel, ook studenten van UCLA/NSC (US). Deze studenten hebben hun afkomst overeenkomstig en nemen allen deel in dit soort ‘brugprogramma’s.’ De uitwisseling over herkenbare ervaringen en het werken aan individuele leervragen, blijken relevant en effectief in dit soort studieloopbaan trajecten (Rhodes 2007; Mitchel et al 2015). De doelstellingen van de opdrachten zullen vallen onder de noemers: zelfkennis, zelfmanagement, empathie, academisch schrijven, empirisch onderzoek doen en online academic community building.

 

Eén reactie op “Better Prepared 2.0 Digital Storytelling”

  1. KnowVU schreef:

    […] van de KnowVU Award 2018 – najaar gewonnen, met het idee een aansluitingsprogramma, “Better Prepared 2.0 Digital Storytelling“, wat gericht is op startende ondervertegenwoordigde studenten met als doel het verbeteren […]

Geef een reactie

Eén reactie op “Better Prepared 2.0 Digital Storytelling”

  1. KnowVU schreef:

    […] van de KnowVU Award 2018 – najaar gewonnen, met het idee een aansluitingsprogramma, “Better Prepared 2.0 Digital Storytelling“, wat gericht is op startende ondervertegenwoordigde studenten met als doel het verbeteren […]

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl