“Digital Elevation Models” drones
15 nov 2018
Avatar

P.Z. VroonInzending KnowVU Award 2018 – najaar

Door: P. Z. Vroon (FEW)

Geologische structuren worden al 220 jaar gekarteerd in tweedimensionale kaarten, waarbij 3D informatie af te leiden is uit de kaarten via indirecte informatie. Ook de huidige Geografische Informatie Systemen kaarten (GIS), geven in principe een 2D beeld van geologische structuren. Via “Digital Elevation Models” (DEM) kan 3D informatie worden toegevoegd aan 2D kaarten. Data voor DEM worden verkregen door een vliegtuig met een naar beneden gerichte radar (LIDAR) over een gebied te laten vliegen. Deze techniek is echter erg duur, en levert alleen een hoogte kaart op. Voor grote delen van de wereld zijn deze DEMs publiek toegankelijk, maar is de resolutie (5 meter) vaak niet voldoende voor de onderwijs doeleinden van de veldwerken. Nieuwe technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om hele nauwkeurige DEMs te maken (1cm) met behulp van foto’s die worden genomen door een drone. Deze techniek is zeer goedkoop vergeleken met de LIDAR techniek, en heeft als voordeel dat er tegelijkertijd foto’s over het DEM gelegd kunnen worden, zodat geologische structuren beter zichtbaar worden. Doordat deze techniek goedkoop is geworden, levert het vele mogelijkheden voor het onderwijs van Aardwetenschappen op. Een voorbeeld is het vliegen over hetzelfde veldwerk gebied op vaste tijdstippen tijdens Bachelor veldwerk om de volumes zand te berekenen die verdwijnen bij kust erosie.

De nieuwe 3D modellen van de veldwerkgebieden in het onderwijs van Aardwetenschappen leveren de volgende nieuwe mogelijkheden op:
1. Het beter zichtbaar maken van breuken en plooien in gesteenten, en de interactie die deze geologische structuren geven met het aardoppervlak.
2. Het kunnen karteren van gebieden die in het verleden niet mogelijk waren, om dat deze onveilig waren (te steil of op gevaarlijke plekken zoals puinhellingen)
3. Het kunnen kwantificeren van geologische processen, zoals verwering, kust afslag, aardverschuivingen etc. door een drone elk jaar of na een specifieke gebeurtenis in te zetten.
4. Voor hydrologische processen is een goede hoogtekaart met hoge resolutie essentieel voor het kunnen modelleren van grondwaterstromen.

Daarnaast zal het zelf ontwikkelen van deze 3D modellen door studenten een actievere leerhouding van deze studenten opleveren, waarbij de verwachting is, dat het nut en daadwerkelijke gebruik van 3D modellen tijdens veldwerk beter inzichtelijk wordt.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl