Ronde-tafeldiscussie Raamwerk Onderwijsprestaties
10 dec 2018
Gerhard van de Bunt

Gerhard van de BuntMaandag 26 november vond een ronde-tafeldiscussie plaats over het Raamwerk Onderwijsprestaties.

Het Raamwerk Onderwijsprestaties is een instrument waarmee de VU de waardering van onderwijs en onderzoek in een wetenschappelijke loopbaan beter in balans wil brengen en dat het mogelijk maakt accenten te leggen hetzij op onderwijs, hetzij op onderzoek. Deelnemers aan de discussie waren opleidingsdirecteuren, afdelingshoofden en medewerkers van HRM. De bijeenkomst werd georganiseerd door Renate van Belle, Agnes Willemen en Gerhard van de Bunt van KnowVU.

De rector opende de discussie met een verwijzing naar de plannen van de VSNU, NWO, NFU en ZonMw om in 2019 gezamenlijk – in dialoog met het wetenschappelijk veld – te komen tot een verandering in het waarderen en belonen van wetenschappers door meerdere loopbaanpaden te creëren. De VU loopt hiermee voorop.

De discussie maandag was bedoeld om het Raamwerk Onderwijsprestaties breder bekend te maken. Een aantal casussen werd besproken, waarop het raamwerk soms een expliciet antwoord biedt, maar soms ook niet. Een van de leidende vragen was hoe we te werk gaan als het raamwerk geen antwoord biedt. Wie worden er dan bij de discussie betrokken? Het afdelingshoofd en HRM, of het afdelingshoofd èn de opleidingsdirecteur en HRM? Worden collega’s ingeschakeld?

Enkele punten die tijdens de discussie naar voren kwamen waren:

 

  • Voer jaargesprekken met medewerk(st)ers over zijn of haar ambities. Ga het gesprek hierover aan en werk samen aan mogelijke routes om deze ambitie te bereiken. We moeten niet alleen generalisten willen kweken. Niet iedereen moet alles kunnen – èn goed onderzoek doen, èn goed onderwijs geven, èn geld binnenhalen.
  • Ontwikkel daartoe gezamenlijk – medewerk(st)er, leidinggevende en HRM – een loopbaan-ontwikkelplan.
  • Vooral onder afdelingshoofden leeft het gevoel dat onderwijsinkomsten gegarandeerd zijn, los van de kwaliteit van de staf, terwijl voor onderzoeksinkomsten goede onderzoekers nodig zijn. Compensatie (onderwijs tegenover onderzoek en vice versa) moet mogelijk zijn, maar hoe groot mag die compensatie zijn – wat zijn de ondergrenzen per niveau? Wees hier transparant over. Wanneer moet je waar aan voldoen? De leidinggevende moet hier naar zijn of haar personeel duidelijk over zijn.
  • De relatie met onderzoek moet beter belicht worden in het raamwerk.
  • Verzamel en verspreid best practices.
  • Maak meer werk van het waarderen van teamprestaties.
  • Ontwikkel een kader voor een portfolio, waarmee een docent kan laten zien waar hij of zij staat op onderwijsladder. Wat moet hij of zij nog doen om verder te groeien?

 

KnowVU gaat aan de slag met het portfolio om zo te komen tot een meer geconcretiseerd raamwerk met handige handvatten. In februari wordt daarom een workshop georganiseerd over interprofessionele intervisie en feedback

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl