Toelaatbaarheid Master
29 jan 2019


Tijdens het eerste onderwijscafé van 2019 heeft Hayke Everwijn (beleidsmedewerker onderwijs, SOZ) een interactieve sessie over toelating tot de masteropleiding gehouden.

Wat voor studenten wil je dat er instromen in jouw (pre)masteropleiding? Sluiten de toelatingscriteria en normen hier goed op aan? De toegankelijkheid van masteropleidingen staat landelijk sterk in de belangstelling. Er zijn nieuwe landelijke afspraken waar we allen aan moeten voldoen. Een deel hiervan gaat over transparantie in de voorlichting.

Hayke heeft toegelicht wat opleidingen hierover moeten weten en daarna zijn de aanwezigen aan de slag gegaan op basis van teksten op de opleidingswebsites.

 

Bekijk hier:

De presentatie

Hulpmiddel evaluatie website    (dit werd uitgedeeld tijdens de bijeenkomst)

overzichtstudie okt2018

Samenvatting afspraken landelijk kader mastertoelating

Civic Engagement VALUE Rubric

Website Mastermind Europe (zie ook Guiding Tools)

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl