Intercollegiale intervisie
13 mrt 2019


Op 28 februari 2019 heeft KnowVU een event georganiseerd rondom intercollegiale intervisie. De ontwikkeling van de docent met betrekking tot het geven van onderwijs en het delen van kennis en ervaring binnen een docententeam stond hier centraal.

Tijdens deze middag is intercollegiale intervisie verkend als mogelijkheid voor docentprofessionalisering. Bij het voorbereiden en geven van onderwijs heb je als docent niet altijd veel contact met je collega’s en je ontwikkelt al snel je eigen stijl. Observeren bij een werkgroep of college van een collega en zelf feedback krijgen op jouw eigen onderwijs kan heel wat (nieuwe) inspiratie opleveren. Tijdens het seminar is besproken wat intercollegiale intervisie is, wat de voordelen en de uitdagingen zijn van deze manier van peer feedback én zijn best practices van collega’s van diverse faculteiten gedeeld.

 

Intercollegiale Intervisie | Joke Harte RCH

De kwaliteit van ons onderwijs wordt vooral gebaseerd op de resultaten van studentenevaluaties. En de kennis en ervaringen van individuele docenten wordt nauwelijks gedeeld. Intercollegiale intervisie biedt veel mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Maar een collega achter in de collegezaal wordt door vrijwel alle docenten als ongemakkelijk ervaren. En bovendien zit niemand op extra werk te wachten. Hoewel het belang van intercollegiale intervisie door vrijwel iedereen gedeeld wordt, is de praktische uitvoering niet eenvoudig. Joke Harte heeft verteld over de mogelijkheden en beperkingen van intercollegiale intervisie en haar ervaringen met de implementatie binnen VU Criminologie.

presentatie Joke Harte Intervisie

 

Tussen droom en daad  | Theo de Haan FGB

Het introduceren van een docentencoach bij zijn afdeling vormde enkele jaren geleden het SKO-project van de spreker. Hoe is het hem sindsdien is vergaan? Het antwoord op deze vraag is het startpunt voor een verkenning van wat er nodig is om collegiale intervisie van de grond te krijgen. Wie neemt het voortouw? Wat is de meerwaarde? Hoe borg je de continuïteit? Hierop zijn geen strak omlijnde antwoorden. Een open discussie, uitwisselingen van gedachten die inspireren en gedeelde inzichten waren het doel van deze presentatie.

Slides en filmpje Theo de Haan 

 

Incidentmethode | Allard Gerrtisen Learn! Academy

Met de incidentmethode wordt op gestructureerde wijze een door één van de deelnemers ingebracht indicent geanalyseerd, waarna de groep mogelijk oplossingen formuleert voor de inbrenger om de (probleem) situatie te hanteren. Ook is er ingegaan op de vissekommethode.

Boeken die hier verder op ingaan:

 

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl