Onderwijscafé 17 februari ‘Van college naar College Tour’
03 mrt 2020

Op 17 februari sprak in het onderwijscafé professor Wim Huisman over het thema onderwijsvernieuwing oftewel ‘Blended Learning’. In de master criminologie verzorgt Wim Huisman de cursus Financieel-economische criminaliteit. Deze cursus heeft als doel de wetenschappelijke kennis over Financieel-economische criminaliteit op de praktijk toe te passen.

Het klassieke hoorcollege waarbij ‘de professor’ de opgegeven literatuur doceert is in deze cursus niet aan de orde. Wim Huisman heeft zijn hoorcolleges namelijk geschoeid op het  bekende programma ‘College Tour’ waarbij een gastspreker uit de praktijk word uitgenodigd en studenten deze gastspreker bevragen. Ook heeft Wim Huisman samen met AVC kennisclips gemaakt waarin kort en bondig de literatuur wordt besproken die normaal gesproken in de hoorcolleges aanbod komt. Ook maken studenten opdrachten die de theorie uit hun studieboek verbindt met casussen uit de praktijk. Tijdens de werkgroepen worden de opdrachten besproken en is er ruimte voor discussie.

Uit de evaluaties van de studenten blijkt dat deze manier van onderwijs als positief wordt ervaren. Voor Wim Huisman is zijn rol als docent voor deze cursus veranderd. In plaats dat hij zelf een hoorcollege geeft zorgt hij er nu voor dat het leerproces van de studenten op gang komt. De rol van de docent verschuift als het ware van de rol van acteur op het podium, naar de rol van regisseur achter de schermen.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl