Online workshop 19 mei: Hoe maak je een video met impact? | How to make a video with impact?
20 mei 2020

[English Below]

Op 19 mei vond de eerste online workshop van de VU Onderwijswerkplaats plaats. De drukbezochte online workshop (ruim 60 deelnemers!) onder leiding van Marijke Leijdekkers en Erik Boon ging over het maken van een video die bij de kijkers een impact achter laat.

Om een succesvolle video te maken moet het doel waarmee de video wordt opgenomen duidelijk zijn. De eerste tien seconden van de video zijn cruciaal om de aandacht van de kijker te pakken. Het middenstuk van de video is bedoeld om de kijker uitleg of informatie te geven over het onderwerp waar de video over gaat. Het is belangrijk dat de uitleg in het middenstuk een duidelijke en samenhangende structuur heeft. Het einde van de video kan het beste afgesloten worden door de kijker aan te zetten actie te ondernemen.

Na de uitleg van een video-fase (doel, begin, midden, eind) werden de deelnemers actief aan het werk gezet om de kennis toe te passen op hun eigen onderwerp waarover zij een video wilden maken. Tijdens de online workshop kregen de deelnemers de mogelijkheid om in groepen van twee een eigen script te schrijven.

Deze online workshop biedt goede handvatten om een pakkende en educatieve video te maken. Op 28 mei wordt deze workshop in het Engels herhaald. Aanmelden wordt op prijs gesteld maar is niet verplicht.

[English]

On the 19th of May the first online workshop of the VU Education Lab took place. The well-attended online workshop (over 60 participants!) led by Marijke Leijdekkers and Erik Boon was about making a video that leaves an impact on the viewers.

In order to make a successful video, the purpose with which the video is recorded must be clear. The first ten seconds of the video are crucial to capture the viewer’s attention. The middle part of the video is meant to explain or inform the viewer about the subject the video is about. It is important that the explanation in the middle part has a clear and coherent structure. The best way to end the video is to encourage the viewer to take action.

After the explanation of a video phase (purpose, beginning, middle, end) the participants were actively put to work to apply the knowledge to their own subject on which they wanted to make a video. During the online workshop the participants got the opportunity to write their own script in groups of two.

This online workshop offers good tools to make a catchy and educational video. This workshop will be repeated in English on the 28th of May. Registration is appreciated but not mandatory.  

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl