Online workshop 26 mei: Turbocharging van je online onderwijs in 10 stappen | Turbocharging your online education in 10 steps
27 mei 2020

[English Below]

Op 26 mei vond in de digitale VU Onderwijswerkplaats de online workshop ‘Turbocharging van je online onderwijs in 10 stappen’ gehouden door Luuk Terbeek. In deze interactieve workshops werd docenten gevraagd hoe zij aan de hand van de 10 stappen hun onderwijs zouden willen inrichten. De tien stappen om jouw online onderwijs te optimaliseren zijn:

 1. Structuur & Communicatie
 2. Wat doe ik wel live en wat niet?
 3. Welk instrument voor welk doel?
 4. (Her)gebruik van bronnen: Auteursrecht
 5. Gebruik maken van de faciliteiten van de VU Amsterdam
 6. Verbeter jouw tijdmanagement
 7. Gebruik Open Educatieve Hulpmiddelen
 8. Toepassen van peer teaching
 9. Evalueer ook informeel
 10. Leer van en draag bij aan ‘best practices

Op deze pagina vind je meer informatie.

[English]

On May 26th the digital VU Educat Lab hosted the online workshop ‘Turbocharging your online education in 10 steps’ by Luuk Terbeek. In this interactive workshop teachers were asked how they would like to organise their education based on the 10 steps. These ten steps are designed to optimise your online education:

 1. Structure & Communication
 2. What do I do live and what not
 3. Which tool for which purpose?
 4. (Re) use sources: Copyright
 5. Use the VU Amsterdam facilities
 6. Improve your time management
 7. Use Open Educational Resources
 8. Apply Peer teaching
 9. Evaluate also informal
 10. Learn from and contribute to ‘best practices

More information can be found on this page.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl