Online workshop 2 juni: Embedden van content en het toepassen van auteursrechtenregels | Embedding content and applying copyright rules
04 jun 2020

[English Below]

Op 2 juni heeft de VU Onderwijswerkplaats onder leiding van Cees van Gent en Rogier van de Blaak de online workshop ‘Embedden van content en het toepassen van auteursrechtenregels’ georganiseerd. Tijdens deze interactieve workshop stond de bewustwording van auteursrechtsregels en het toepassen van deze regels centraal. Onder andere door een toelichting te geven op de Easy Access – regeling. Dit is een afspraak tussen uitgeverijen, VSNU en universiteiten het hergebruik van onderwijsleermaterialen. De UB heeft ter ondersteuning van docenten het Steunpunt Leermaterialen en Auteursrecht ingericht, en biedt daarnaast meerdere diensten aan die de docenten helpt. Ook kan door middel van een creative commens licentie achterhaald worden of en op welke manier materiaal hergebruikt mag en kan worden.

Tijdens deze workshop werden docenten meerdere keren actief aan het werk gezet. De docenten moesten met behulp van een aantal casussen het type auteursrecht identificeren en bedenken op welke manier zij deze content konden gebruiken in hun eigen onderwijs. Verder werden docenten aan het werk gezet door zelf content te embedden in Canvas en PowerPoint. Daarnaast werden door de sprekers concrete tips gegeven over hoe de docenten het beste naar herbruikbaar (leer)materiaal kunnen zoeken. Door de kennis en kunde van Cees van Gent en Rogier van de Blaak kregen docenten tijdens en na de workshop antwoord op de meest uiteenlopende vragen met betrekking tot het hergebruik van hun content.

[English]

On the 2nd of June, the VU Education Lab, led by Cees van Gent and Rogier van de Blaak, organized the online workshop ‘Embedding content and applying copyright rules’. During this interactive workshop the awareness of copyright rules and the application of these rules were the main focus. One of the ways in which they did this was by giving an explanation of the Easy Access – regulation. This is an agreement between publishers, VSNU and universities on the reuse of educational materials. The University Library has set up the Support Centre for Educational Resources and Copyright to support lecturers, and also offers a number of services to help lecturers. Also, the creative commens licence can be used to find out whether and how materials can and may be reused.

During this workshop, lecturers were actively put to work several times. Using a number of cases, the teachers had to identify the type of copyright and consider how they could use this content in their own teaching. Furthermore, teachers were put to work by embedding their own content in Canvas and PowerPoint. In addition, the speakers gave concrete tips on how teachers can best search for reusable (learning) material. Thanks to the knowledge and skills of Cees van Gent and Rogier van de Blaak, during and after the workshop teachers received answers to the most diverse questions regarding the reuse of their content.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl