FiltersExperts

Gerhard van de Bunt
Nadia van der Pool
Trynke Hoekstra
Gjalt de Graaf
Gerhard van de Bunt
Nadia van der Pool
Nadia van der Pool
Duco Bannink
Nadia van der Pool
Duco Bannink
Gerhard van de Bunt Gerhard van de Bunt
Trynke Hoekstra Trynke Hoekstra
Gjalt de Graaf Gjalt de Graaf
Duco Bannink Duco Bannink

Onderwijs is een ongelooflijk conservatieve onderneming
Door: Gerhard van de Bunt     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Op de Hogeschool Rotterdam gaan Andreas Schleicher (OECD) en Ron Bormans in op de rol van het onderwijs in een veranderende samenleving en het belang van wereldburgerschap. “Docenten zijn vaak geneigd les te geven op de manier waarop ze zelf zijn onderwezen”, zegt Andrea Schleicher (OECD) bij de Hogeschool... Lees meer

Trynke, gefeliciteerd met de KnowVU Award!
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws KnowVU | Op 30 november 2017 veroverde Trynke Hoekstra (UD BETA) de najaarseditie van de KnowVU Award 2017 met haar onderwijsidee 'Uit de bubbel'. Het voorstel van Trynke is om studenten Gezondheidswetenschappen te laten samenwerken met MBO zorg studenten, zodat zij van elkaar leren hoe zij binnen hun eigen... Lees meer

Uit de bubbel
Door: Trynke Hoekstra     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2017 | Als je alleen op de universiteit studeert of werkt, besef je waarschijnlijk niet dat je je in een bubbel bevindt. Iedereen denkt zoals jij en vrienden, collega’s. Dit bemoeilijkt de uitvoer van de ambitie van de VU om studenten op te leiden tot academische burgers... Lees meer

Flexibilisering Bacheloronderwijs, Curriculumherziening, Tutoraat, Academisch Burgerschap
Door: Gerhard van de Bunt     Faculteit der Sociale Wetenschappen

LOL-project | De bacheloropleidingen van FSW zijn volledig herzien: - Opname 'opstapminoren' (in de keuzeruimte: ter verbreding van de eigen discipline en als voorbereiding op een reguliere eenjarige FSW-master of de tweejarige educatieve master). - Keuze uit drie Social Sciences for Society-trajecten: diversiteit, globalisering en de netwerkmaatschappij (in semester 2, 18... Lees meer

Academische oordeelsvorming
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU seminar (verslag) | Academische oordeelsvorming, wat is het precies en waarom is het van belang? Wat zijn de valkuilen bij het ontwikkelen van het oordeelsvermogen van studenten? En, hoe doe je dat in het onderwijs? Tijdens het seminar Academische oordeelsvorming op lieten sprekers Edwin Koster, Rob Boschhuizen en Johan... Lees meer

Ontwikkeling en inbedding van een onderwijslijn rond academisch burgerschap
Door: Duco Bannink     Faculteit der Sociale Wetenschappen

LOL-project | Duco Bannink heeft gedurende de Leergang Onderwijskundig Leiderschap gewerkt aan de ontwikkeling van het concept academisch burgerschap en de inbedding daarvan in het onderwijs. Hij definieerde academisch burgerschap als het geheel van wetenschappelijke, maatschappelijke en professionele oriëntatie van de student. In het vervolg van het LOL-traject heeft... Lees meer

Leidinggeven aan onderwijs
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Afscheidsrede Johan Vermeer | Leidinggeven aan onderwijs!? In het huidige onderwijs is de positie van een onderwijsmanager niet altijd te benijden, laat staan die van bestuurder in het onderwijs. In deze rede wil ik pleiten voor het wel sturen en leiden van onderwijs, maar op de juiste manier. Om... Lees meer

Academisch Burgerschap – Leerdoel of zedenpreek?
Door: Duco Bannink     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Verslag KnowVU themamiddag | De drie kernwaarden van de VU: ‘open’, ‘persoonlijk’ en ‘verantwoordelijk vormen de leidraad bij de vertaling van de Onderwijsvisie naar de onderwijspraktijk. De Onderwijsvisie wordt besproken aan de hand van drie overkoepelende thema’s, namelijk academisch burgerschap, diversiteit en maatschappelijke relevantie. Bij elke thema wordt... Lees meer

VSNU: Visie op studeren in een nieuwe tijd
Door: Gerhard van de Bunt     Faculteit der Sociale Wetenschappen

‘Goedemorgen professor’, ook in 2025 is dat een veelgehoorde begroeting op de universiteit. De beste onderzoekers staan voor de klas, het contact tussen studenten en docenten is kleinschaliger en intensiever. Studenten krijgen meer individuele feedback en meer begeleiding die door meer docenten wordt gegeven. Hoewel de digitalisering, internationalisering... Lees meer

Contact

knowvu@vu.nl