FiltersExperts

Isa Vos
Marrije Prins
Gerhard van de Bunt
Amrita Das
Gerhard van de Bunt
Alexandra Yeung
Gerhard van de Bunt
Sjoerd Sinke
Nadia van der Pool
Ines Lindner
Isa Vos Isa Vos
Marrije Prins Marrije Prins
Gerhard van de Bunt Gerhard van de Bunt
Amrita Das Amrita Das
Alexandra Yeung Alexandra Yeung
Sjoerd Sinke Sjoerd Sinke
Ines Lindner Ines Lindner

A Broader Mind
Door: Isa Vos     Faculteit Der Sociale Wetenschappen

Ondanks de meivakantie was er afgelopen maandag 29 april een goede opkomst voor het onderwijscafé. Het onderwijscafé stond in het teken van A Broader Mind. Een populair onderwerp wat zich steeds verder over de VU verspreidt. Tijdens het onderwijscafé vertelde Rolinka Schippers, projectleider van A Broader Mind Course, meer... Lees meer

Nuffic Congres 2019: Internationalisering
Door: Gerhard van de Bunt     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Tijdens het Nuffic Congres op 10 oktober 2019 gaat de onderwijswereld in gesprek over internationalisering. De thema’s kwaliteit, inclusie en duurzaamheid zijn daarbij leidend. Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector! Nuffic Congres 2019.   Lees meer

Testimonial for “Mixed Classroom in Practice” | Amrita Das
Door: Amrita Das    

Amrita Das, Diversity Facilitator It gives me immense pride to be associated with Wendy Maat and the International Office’s cutting-edge workshop called the “Mixed Classroom in Practice”. The program provides a hands-on, bottom-up approach to pedagogical diversity training. We have teachers from varied backgrounds share their experiences with the... Lees meer

Werkdruk en diversiteit in het HO gaan niet goed samen
Door: Gerhard van de Bunt     Faculteit der Sociale Wetenschappen

21 november 2018 | Dat diversiteit een onderwerp is dat veel controverse oproept zal geen verassing zijn. Inholland-lector Machteld de Jong weet er alles van. Tot aan bedreigingen toe op haar thuisadres. Toch heeft De Jong de handdoek niet in de ring gegooid, zo bleek donderdag tijdens haar lectorale... Lees meer

The International Classroom – Symposium Diversiteit en Internationalisering
Door: Alexandra Yeung     Faculteit Der Sociale Wetenschappen

Op 18 oktober 2018 organiseerde TAUU samen met KnowVU een symposium over diversiteit en internationalisering. Namens de UU spraken Leoniek Wijngaards, Gönül Dilaver, Kristin Denzer, Jocelyn Ballantyne en Jan ten Thije ondermeer over de inclusieve leeromgeving, didactisch handelen in ‘the international classroom’ en de noodzaak van een diverse studentenpopulatie. Namens de... Lees meer

Onderwijs is een ongelooflijk conservatieve onderneming
Door: Gerhard van de Bunt     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Op de Hogeschool Rotterdam gaan Andreas Schleicher (OECD) en Ron Bormans in op de rol van het onderwijs in een veranderende samenleving en het belang van wereldburgerschap. “Docenten zijn vaak geneigd les te geven op de manier waarop ze zelf zijn onderwezen”, zegt Andrea Schleicher (OECD) bij de Hogeschool... Lees meer

Diversiteit als meerwaarde
Door: Sjoerd Sinke     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

VU Onderwijscafé | Diversiteit in het onderwijs is een gegeven. Maar wat verstaan we eigenlijk onder diversiteit? Wat is de meerwaarde van een diverse groep? Hoe maak je gebruik van deze meerwaarde in je onderwijs? En waarom zou je dat doen? Tijdens deze interactieve sessie gingen we in op deze... Lees meer

De rol van de docent is cruciaal bij studiesucces
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

De rol van de docent is cruciaal bij studiesucces ScienceGuide | door Frans van Heest 16 mei 2018 | Als de rol van de docent niet centraal staat bij maatregelen rondom studiesucces, dan is het gedoemd te mislukken. Dit stellen een reeks van onderzoekers in een bundel over studiesucces... Lees meer

Online Summer Prep-Campus SBE
Door: Ines Lindner     School of Business and Economics

In het project ‘Online Summer Prep-Campus’ wordt een online zomerprogramma georganiseerd voor aankomende BA studenten voor een vliegende start in September. (1) Het sociale doel is om een inclusieve cultuur te creëren via social media zodat studenten zich lid van de VU Community voelen en studiegenoten alvast eert kennen. Hierdoor... Lees meer

Diversiteitsensitief onderwijs
Door: Thea van Lankveld     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Informatie VU | Binnen LEARN! Academy is veel ervaring opgedaan met diversiteitsensitief onderwijs, in de vorm van docentprofessionalisering en curriculumontwikkeling. "We hebben onze aanpak uitvoerig geëvalueerd en delen graag onze inzichten door middel van het rapport Diversiteitsensitief onderwijs: werk in uitvoering. Lees meer

Vidivers
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Het project Vidivers heeft tot doel de competenties van docenten en studiebegeleiders voor het verzorgen van onderwijs respectievelijk studiebegeleiding aan cultureel gemengde studentengroepen te verbeteren en op deze manier bij te dragen aan het verminderen van de studie-uitval en het verbeteren van studiesucces van allochtone studenten. Met dat doel wordt... Lees meer

Diversiteit, onderwijs, meerwaarde, onderwijsvisie, hermeneutiek, didactiek
Door: Peter-Ben Smit     Faculteit Religie en Theologie

SKO-project | Diversiteit geldt vaak als probleem. Tegelijkertijd is diversiteit noodzakelijk voor iedere gedachtewisseling – communicatie zet differentie vooruit en is zo noodzakelijk voor het pedagogisch en, in het verlengde daarvan, het wetenschappelijke proces. Dit project neemt deze twee inzichten op en biedt een nieuw perspectief op de omgang... Lees meer

Tijd voor diversiteit
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

  De doorstroom van vwo naar WO blijft achter onder studenten met een niet-westerse achtergrond en de universiteit blijkt voor hen geen verwelkomende omgeving. Zo stellen zowel Maurice Crul op het VSNU Onderwijsfestival als Gloria Wekker bij de presentatie van het rapport ‘Let’s do Diversity!’ Vorige week presenteerde de... Lees meer

Kwaliteit in Diversiteit
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Verslag KnowVU themamiddag | Diversiteit staat hoog op de agenda van de VU, zoals te lezen is in het Instellingsplan 2015-2020 en in de geconcretiseerde VU onderwijsvisie. Het onderwerp roept veel vragen op. Zorgt aandacht voor diversiteit voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs? Hoe staan docenten en studenten tegenover diversiteit?... Lees meer

Contact

knowvu@vu.nl