FiltersExperts

Sylvia Moes
Hedwig van Rossum
Allard Gerritsen
Gerhard van de Bunt
Gerhard van de Bunt
Lothar Kuijper
Silvester Draaijer
Sjoerd Sinke
Silvester Draaijer
Sjirk Zijlstra
Sylvia Moes Sylvia Moes
Hedwig van Rossum Hedwig van Rossum
Avatar Allard Gerritsen
Gerhard van de Bunt Gerhard van de Bunt
Lothar Kuijper Lothar Kuijper
Silvester Draaijer Silvester Draaijer
Sjoerd Sinke Sjoerd Sinke
Sjirk Zijlstra Sjirk Zijlstra

Intercollegiale intervisie
Door: Hedwig van Rossum     Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Op 28 februari 2019 heeft KnowVU een event georganiseerd rondom intercollegiale intervisie. De ontwikkeling van de docent met betrekking tot het geven van onderwijs en het delen van kennis en ervaring binnen een docententeam stond hier centraal. Tijdens deze middag is intercollegiale intervisie verkend als mogelijkheid voor docentprofessionalisering. Bij... Lees meer

Coachen naar effectiviteit
Door: Allard Gerritsen     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Komt jouw student niet tot actie? Of begint zij of hij steeds opnieuw? Staat het zweet vooral op jouw rug? Wil jij leren inspelen op verschillen? Coaching sluit aan, geeft inzicht in kwaliteiten, versterkt de aansluiting met de te ontwikkelen vaardigheden en de te maken keuzes. Coaching confronteert, maakt... Lees meer

Ronde-tafeldiscussie Raamwerk Onderwijsprestaties
Door: Gerhard van de Bunt     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Maandag 26 november vond een ronde-tafeldiscussie plaats over het Raamwerk Onderwijsprestaties. Het Raamwerk Onderwijsprestaties is een instrument waarmee de VU de waardering van onderwijs en onderzoek in een wetenschappelijke loopbaan beter in balans wil brengen en dat het mogelijk maakt accenten te leggen hetzij op onderwijs, hetzij op onderzoek. Deelnemers aan... Lees meer

Afsluiting Professionaliseringstraject onderwijs juniordocenten Bèta
Door: Lothar Kuijper     Faculteit der Bètawetenschappen

Gisteren rondden een aantal juniordocenten het speciaal voor hen ontwikkelde professionaliseringstraject af (in de volksmond PTO). Ik mag overigens “juniordocenten” zeggen, want het schijnt ook een beetje een geuzennaam te zijn. Juniordocenten krijgen een aanstelling voor vier jaar en het is een verantwoordelijke keuze van de Vrije Universiteit om... Lees meer

Gevolgen van de nieuwe privacywet voor het onderwijs
Door: Silvester Draaijer     Student- en Onderwijszaken (SOZ)

VU Onderwijscafé | Moet een student altijd toestemming geven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens? Mogen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere organisaties? Welke privacy-rechten heeft een student? Wat is een datalek en wat moet ik doen als mij dit overkomt? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens het Onderwijscafé... Lees meer

Diversiteit als meerwaarde
Door: Sjoerd Sinke     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

VU Onderwijscafé | Diversiteit in het onderwijs is een gegeven. Maar wat verstaan we eigenlijk onder diversiteit? Wat is de meerwaarde van een diverse groep? Hoe maak je gebruik van deze meerwaarde in je onderwijs? En waarom zou je dat doen? Tijdens deze interactieve sessie gingen we in op deze... Lees meer

European University Association discussieert 5 juni op de VU over ontwikkelen van docentcompetenties
Door: Silvester Draaijer     Student- en Onderwijszaken (SOZ)

Aanstaande 5 juni is de VU de gastorganisatie van een peer-group bijeenkomst van de European University Association (EUA) over het ‘Learning & Teaching’ thema ‘Continuous Development of Teaching Competences’. De VU draagt hiermee op Europees niveau bij aan de visieontwikkeling rondom het versterken van onderwijskwaliteit, krijgt uit de eerste... Lees meer

VU Onderwijslaureaten
Door: Sjirk Zijlstra     Hogeschool Utrecht

Als netwerk van (en voor) docenten vindt KnowVU het belangrijk dat onderwijs de aandacht krijgt die zij verdient. Daar hoort ook bij dat winnaars van onderwijsprijzen, topdocenten, minstens zoveel voetlicht krijgen als andere universitaire laureaten. In samenwerking met de dienst Student- en Onderwijszaken VU (SOZ) en op initiatief van DocenTalent 2016 Sjirk... Lees meer

Professionalisering van tandarts-docenten
Door: Annemarie Verhoef     Tandheelkunde (ACTA)

SKO-project | Het doel van mijn projectplan is het bestaande beleid op het gebied van tandartsdocent-professionalisering bij ACTA te verduidelijken, waar nodig aanpassen en in gang zetten om te komen tot didactisch gekwalificeerde tandarts-docenten die vakinhoud overbrengen, onderwijs ontwikkelen en zicht hebben op hun eigen ontwikkelingspad binnen ACTA. Lees meer

Raamwerk onderwijsprestaties
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sinds mei 2015 kent de VU het Raamwerk Onderwijsprestaties, het loopbaanbeleid voor WP waarin de prestaties op onderwijsgebied meer aandacht krijgen dan voorheen het geval was. Het Raamwerk is namelijk een goed instrument om als docent je positie mee te bepalen en je carrière mee te plannen. In 2017 zal... Lees meer

De docentencoach – Ervaring aanwenden voor hogere onderwijskwaliteit
Door: Theo de Haan     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Docenten – goede docenten – doen tijdens hun carrière een schat aan ervaringen op. Ze komen er proefondervindelijk achter welke aanpak het beste werkt, welke uitleg uiteindelijk beklijft en welke toon daarbij moet worden aangeslagen. Ze gaan patronen herkennen in het voortdurend veranderende onderwijslandschap en worden daardoor... Lees meer

Zelfstudie op academisch niveau, doceprofessionalisering, studietechnieken, toetsen, studiemateriaal
Door: Thecla Hekker     Geneeskunde (Amsterdam UMC)

SKO-project | Zeker in het medisch onderwijs is een cruciale aan te leren competentie van de student het vermogen tot zelfstudie op academisch niveau. Het VUmc streeft dit primair na door professionalisering van de docent (expert, ontwerper, coördinator, mentor). In de praktijk studeren de meeste studenten toetsgericht, gebruiken ze... Lees meer

Opzetten cyclus nascholingen over MS voor neurologen onafhankelijk van farmaceutische industrie
Door: Bob van Oosten     Geneeskunde (Amsterdam UMC)

SKO-project | Doel van mijn project was een jaarlijkse cyclus van nascholingen op te zetten over multipele sclerose (MS), die onafhankelijke en betrouwbare informatie geeft, zonder beïnvloeding door farmaceutische bedrijven. Weliswaar zijn er veel nascholingen op dit gebied, maar die worden door farmaceutische bedrijven georganiseerd, en er bestaat daarmee een... Lees meer

Na- en bijscholing nu ook in het hoger onderwijs
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws ScienceGuide | “Nu de professionalisering van docenten in het PO, VO en MBO geregeld wordt, wordt het tijd deze discussie ook voor het hoger onderwijs te starten.” Het lerarenregister heeft een meerderheid in de Eerste Kamer. VVD-senator Jan Anthonie Bruijn wil deze discussie nu ook in het hoger... Lees meer

Digitaal platform practicumopdrachten
Door: Aniel Bhulai     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2016 | Het vak Computational Thinking heeft elk jaar tussen de 200-250 eerstejaars studenten. Het is een vak met hoorcolleges, practica en presentaties waarin het algoritmisch denken van studenten wordt bevorderd. De practica zijn intensief. Elke week moeten de studenten op het practicum 5 tot 7 opgaven... Lees meer

Onderwijs hoger in het vaandel bij universiteit
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws HOP | Een glansrijke carrière aan een universiteit vanwege je onderwijskwaliteiten? Onmogelijk, toch? Geert Ramakers, precies om deze reden onlangs benoemd tot universitair hoofddocent, vindt van niet: “Ik ben niet de eerste, en zeker niet de laatste.” Onder wetenschappers heerst vaak de gedachte dat een mooie carrière aan de universiteit... Lees meer

Promovendi ontevreden over didactische scholing
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

21 april 2016 – Veel promovendi vinden dat ze niet goed worden voorbereid op hun onderwijstaak. Een derde van hen begint zonder enige scholing met lesgeven aan studenten. Ook hun begeleiding als docent laat te wensen over. Promovendi geven regelmatig les aan de universiteit, maar vinden dat ze daarbij... Lees meer

Hé promovendi, lukt dat lesgeven een beetje?
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws HOP | Heb je koud je masterdiploma binnen, word je ineens geacht les te geven aan groepen bachelorstudenten. Gaat dat wel goed, willen promovendinetwerk PNN en studentenorganisatie ISO weten. “We willen weten of promovendi die onderwijs geven voldoende begeleid worden”, zegt Charlotte Gaasterland van het Promovendi Netwerk Nederland. “Soms... Lees meer

Contact

knowvu@vu.nl