Filters



Experts

Oscar van Linden
Jochen Bretschneider
Micha Wilhelmus
Stefan Dekker
Mahmood Shafeie Zargar
Nadia van der Pool
Mathijs Bergman
Maikel Wijtmans
Silvester Draaijer
Silvester Draaijer
Oscar van Linden
Jochen Bretschneider Jochen Bretschneider
Micha Wilhelmus
Stefan Dekker
Mahmood Shafeie Zargar
Mathijs Bergman Mathijs Bergman
Maikel Wijtmans Maikel Wijtmans
Silvester Draaijer Silvester Draaijer

Flipping Structuur & (Re)activiteit (S&R)
Door: Stefan Dekker     Faculteit der Bètawetenschappen

GrassRoots 2017 - najaar | Op basis van eerder succes met blended learning binnen de bacheloropleiding Farmaceutische Wetenschappen (FAR) en de ervaring van studenten hiermee, willen we in dit project de flipping-the-classroom methode toepassen. Zodoende verplaatsen we alle basiskennis naar zelfstudie middels digitale hoorcolleges en worden de vrijgekomen contactmomenten... Lees meer

Theologie met Jupyter Notebook
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

GrassRoots 2017 - voorjaar | Bijbelwetenschappers in opleiding die leren programmeren. En dat met een instrument dat nog maar mondjesmaat in het onderwijs wordt toegepast, en nu voor het eerst in de theologie: Jupyter Notebook. Dat gebeurt bij het Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC). Op onze website... Lees meer

Gamification van een eerstejaars cursus Microbiologie
Door: Mathijs Bergman     Faculteit der Bètawetenschappen

GrassRoots 2017 - voorjaar | Gamification gaat uit van gebruik van elementen die het spelen van games aantrekkelijk maken: competitie, uitdaging, keuzes kunnen maken, doelen halen en iets van waarde kunnen verdienen door hoge scores te halen. Bij toepassing in mijn cursus betekent dit dat alleen de ideale student (dit... Lees meer

Grassroots 2015-2016 toegekend
Door: Silvester Draaijer     VU

GrassRoots | Grassroots zijn kleinschalige innovaties die docenten en studenten in hun onderwijs tot stand kunnen brengen. Voor grassroots kunnen docenten een bestaande technologie of didactisch aanpak voor het eerst toepassen in hun vak of – wat meestal voor komt – een nieuwe technologie al dan niet... Lees meer

GrassRoots toekenningen
Door: Silvester Draaijer     VU

GrassRoots t/m 2016 | De VU zet verschillende middelen in om het onderwijs te innoveren. Eén van die middelen is de VU Grassrootsronde. Grassroots is bedoeld als een laagdrempelige vorm van ondersteuning voor docenten en het onderwijs. Grassroots zijn kleinschalige innovaties die docenten in hun onderwijs tot stand kunnen... Lees meer

Uitreiking Award voor beste Grassrootsproject
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Op 25 november vond de afsluiting van de Grassrootsprojecten plaats. Tijdens dit feestelijke moment werd de Award uitgereikt voor het beste Grassrootsproject. In totaal waren er 6 projecten genomineerd. Dit zijn: – Activeren van studenten tijdens slidecasts, Maartje van Stralen, FALW – Interactief live webinar, Eric Bartelsman, FEWEB –... Lees meer

Contact

knowvu@vu.nl