FiltersExperts

Pieter van Beukering
Danny Scholten
Isa Vos
Eef Bons-Joshi
G.L. Tavecchio
Marieke de Hoon
P.Z. Vroon
Nel de Jong
Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam
Didi Rhebergen
Pieter van Beukering Pieter van Beukering
Danny Scholten Danny Scholten
Isa Vos Isa Vos
Avatar Eef Bons-Joshi
Avatar G.L. Tavecchio
Avatar Marieke de Hoon
Avatar P.Z. Vroon
Avatar Nel de Jong
Avatar Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam
Avatar Didi Rhebergen

Onderwijs Escaperoom
Door: Eef Bons-Joshi    

KnowVU Award 2018 | Onderwijs Escaperoom betreft het idee de sociale vaardigheden van studenten van verschillende opleidingen zichtbaar te maken en te kunnen evalueren door hen samen problemen op te laten lossen onder tijdsdruk. Lees meer

The Virtual Human Rights Lab
Door: Marieke de Hoon    

KnowVU Award 2018 | The Virtual Human Rights Lab concerns the idea that this joint project allows students to take part in helping victims of serious human rights violations obtain access to justice and redress. Lees meer

NLS Online: Improving students’ writing skills across the university
Door: Nel de Jong     Faculteit der Geesteswetenschappen

KnowVU Award 2018 | Schrijven is cruciaal voor wetenschap en opleiding, maar er zijn verschillende groepen studenten die moeite hebben te voldoen aan de eisen voor academische schrijfvaardigheid in het Nederlands. De verbetering van talige communicatieve vaardigheden kan op verschillende manieren gebeuren. Studenten zouden incidenteel een cursus academisch taalgebruik... Lees meer

YouTeach
Door: Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

KnowVU Award 2018 | YouTeach betreft het idee om binnen de opleidingen Pedagogische Wetenschappen en Ontwikkelingspsychologie een gezamenlijke masterclass/keuzevak op te zetten dat wordt geïnitieerd en gecoördineerd dóór studenten vóór studenten. Lees meer

Mindfulness-Based Intervention
Door: Didi Rhebergen     Geneeskunde (Amsterdam UMC)

KnowVU Award 2018 | Interventies ter reductie van burn-out, danwel ter versterking van veerkracht, zijn noodzakelijk. Mindfulness-Based Intervention (MBI) programma's zouden hierin helpend kunnen zijn. Het huidige project-voorstel beoogt een verkorte MBI-training te bieden aan co-assistenten, met als doel: spanningsreductie, onderkennen en verminderen van uitval door burn-out symptomatologie. Lees meer

Rebuilding Education
Door: Jorim Tielbeek     Geneeskunde (Amsterdam UMC)

KnowVU Award 2018 | In het begin van het academisch jaar 2018-2019 verzorgen neurowetenschapper Jorim Tielbeek en  onderwijshervormer Bertram Loth het vak ‘Rebuilding Education’ voor het Honours programma van de VU. Dit multidisciplinaire vak richt zich op hoe je vanuit verschillende wetenschappelijk perspectieven ‘leren’ kan benaderen en vanuit daar... Lees meer

Operation Escape Room
Door: Anne de la Croix     LEARN! Academy

KnowVU Award 2018 | In het SIM-lab van het VUmc wordt simulatie-onderwijs aangeboden waarin de focus ligt op het (multidisciplinair) trainen van teams studenten en medische professionals in opleiding. Om dit onderwijs te optimaliseren, willen we ons in dit project laten inspireren door Escape Rooms, het gedrag van mensen... Lees meer

Uit de bubbel
Door: Trynke Hoekstra     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2017 | Als je alleen op de universiteit studeert of werkt, besef je waarschijnlijk niet dat je je in een bubbel bevindt. Iedereen denkt zoals jij en vrienden, collega’s. Dit bemoeilijkt de uitvoer van de ambitie van de VU om studenten op te leiden tot academische burgers... Lees meer

1+1=3, constructief en transparant samenwerken
Door: Nienke Stumpel     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2017 | Canvas biedt al veel mogelijkheden om het samenwerken te ondersteunen; bestanden kunnen uitgewisseld worden, studenten kunnen online overleggen en zelfs gelijktijdig online aan opdrachten werken (de S van het GIPS model). Maar daarmee is nog niet automatisch voldaan aan de andere drie pijlers die nodig... Lees meer

Adding the third dimension to teaching models
Door: Kei Ogata     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2017 | I propose to set up a 3D Photoscanning and Photogrammetry Laboratory to provide VU in-house service and support to the development of 3D models for education and related activities, including basic research. By using commercial structure-from-motion software packages, any set of partially-overlapping sequential images (i.e.... Lees meer

Making Statistics accessible to everyone
Door: Dimitris Pavlopoulos     Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU Award 2017 | The aim of this project is to increase students’ mastery of Statistics by allowing frequent and customized testing with a new online tool that includes 600 questions of various types in introductory Statistics. This online tool covers all the topics that are discussed in courses... Lees meer

Peer-implemented video
Door: Niels Naaraat     Tandheelkunde (ACTA)

KnowVU Award 2017 | Door studenten te betrekken bij het ontwikkelen van kennisclips worden deze beter afgestemd op de leermethoden van de doelgroep. Dit geldt voor zowel het gekozen onderwerp alswel de stijl en essentie van de kennisclips. Daarnaast hoeven docenten zich op deze manier niet meer bezig te... Lees meer

Vloggen als tool voor peer- en blended learning 
Door: Aafke Fraaije     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2017 | We willen een vak- en faculteitsoverstijgende methodiek ontwikkelen voor 'vloggen als tool voor peer en blended learning', door het idee eerst toe te passen binnen één specifieke opleiding. Voor het ontwikkelen van deze methodiek moet o.a. worden uitgezocht welk type student het meest geschikt is... Lees meer

Interfaculair samenwerkingsprogramma Studentenpoli-VUmc
Door: Michael Reumerman     Geneeskunde (Amsterdam UMC)

KnowVU Award 2017 | Samenwerking op de werkplek is nog nooit zo belangrijk geweest. In alle beroepsgroepen wordt samenwerking binnen en tussen verschillende afdelingen zoveel mogelijk gestimuleerd. Zo ook in de medische wereld. Desondanks blijft dit vaak een punt van aandacht en kunnen deze problemen veel ongenoegen opwekken en... Lees meer

Stimulering van studentactiviteit door oefenmateriaal in te richten als een computerspel
Door: Knoek van Soest     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

KnowVU Award 2017 | Eerstejaarsstudenten Bewegingswetenschappen volgen een cursus Biomechanica waarin ze kennis moeten verwerven over de concepten van de klassieke mechanica, maar ook vaardig moeten worden in het uitvoeren van berekeningen op basis van die kennis. Hier geldt in hoge mate: Sine Labore Nihil. Vergelijkbare onderwijsdoelen komen voor... Lees meer

Onderwijs achter gesloten deuren
Door: Anne-Marie Slotboom     Faculteit der Rechtsgeleerdheid

KnowVU Award 2016 | Het voorgestelde onderwijsidee heeft ten doel één vak per jaar te verplaatsen van de campus naar een unieke setting, namelijk de gevangenis, om daar, meer dan binnen traditionele vormen van onderwijs mogelijk is, te werken aan een combinatie van wetenschappelijke inhoud én andere belangrijke vaardigheden.... Lees meer

eLearning bachelorstages
Door: Jeroen Dudok     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2016 | In de (bachelor)opleidingen binnen de Levenswetenschappen sluiten de studenten de opleiding af met hun bachelorstage van drie of vier maanden. Ondanks dat elke opleiding ondersteuning biedt in het zoeken en vinden van een stage door de stagecoördinatoren in de vorm van stagevoorlichtingen en mogelijkheden tot... Lees meer

Digitaal platform practicumopdrachten
Door: Aniel Bhulai     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2016 | Het vak Computational Thinking heeft elk jaar tussen de 200-250 eerstejaars studenten. Het is een vak met hoorcolleges, practica en presentaties waarin het algoritmisch denken van studenten wordt bevorderd. De practica zijn intensief. Elke week moeten de studenten op het practicum 5 tot 7 opgaven... Lees meer

Bruggen bouwen
Door: Corine Visscher     Tandheelkunde (ACTA)

KnowVU Award 2016 | Dit onderwijsidee biedt een oplossing voor een betere integratie tussen theorie en praktijk. Het idee is om, per vakgebied, 'best practice teams' te formeren, waarin docenten met studenten samenwerken aan concrete verbeteringen om theorie en praktijk beter met elkaar te verbinden. Hierin zijn dan zowel... Lees meer

Interactieve beroepsperspectievenkaart
Door: Loek van der Kallen     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2016 | Mijn idee gaat over het inzichtelijk maken van beroepsperspectieven voor onze bachelor- en masterstudenten. Dit is een taak van docenten die vaak onderschat en over het hoofd gezien wordt, maar die van grote waarde is voor de studenten en hun motivatie om verder te studeren... Lees meer

Studiewereld in een app
Door: Lieke Hollander     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

KnowVU Award 2016 | De student heeft baat bij gepersonaliseerd advies gedurende het doorlopen van zijn of haar studietijd. Deze begeleiding op maat kan bijdragen aan het verhogen van het studiesucces van de student en het verlagen van het aantal uitvallers tijdens de studie. Daarnaast kan het inzichtelijk maken... Lees meer

Collaborative Learning
Door: Agnes Willemen     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

KnowVU Award 2016 | In de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen werken de opleidingen Pedagogiek en Psychologie sinds twee jaar met een nieuw onderwijsconcept dat inzet op activerend onderwijs. Elk inhoudelijk vak (dat 7 of 10 weken beslaat) wordt aangeboden met twee werkgroepen en één hoorcollege per week, waarin... Lees meer

Simulatiespel “Amstelmere”
Door: Christine Moser     Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU Award 2016 | In het simulatiespel “Samenwerking in Amstelmere” worden studenten uitgedaagd om op een serieuze en realistische manier aan de slag te gaan met een vraagstuk uit de praktijk. In meerdere rondes moeten studenten in vijf teams met elkaar onderhandelen om het ultieme doel te bereiken: een... Lees meer

Masterclasses sameN
Door: Marjolein Zweekhorst     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2016 | Met deze innovatie willen we de link met alumni en studenten versterken. We willen de alumni en studenten 3 x per jaar uitnodigen voor een masterclass. Deze masterclass wordt verzorgd door een prominente spreker en vindt plaats in de avond tussen 7 en 9 uur.... Lees meer

De StOK (Studenten Onderwijskwalificatie)
Door: Rashmi Kusurkar     Geneeskunde (Amsterdam UMC)

KnowVU Award 2016 | Ons plan is om een Studenten Onderwijskwlificatie (StOK) te ontwikkelen voor VUmc School of Medical Sciences. Binnen het medisch onderwijs en opleiden wordt vaak van artsen verwacht om te onderwijzen en opleiden zonder enige vorm van didactische scholing. Ondanks docentprofessionalisering en –kwalificering, vormt onderwijs nog... Lees meer

De dakpan
Door: Freek Colombijn     Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU Award 2016 | De dakpan is een simpele methode om de samenhang in onderwijsprogramma’s te verbeteren. De docent van vak x in periode p komt 5 minuten langs in het vak y van periode p+1 en herhaalt wat de hoofdpunten van zijn/haar eigen vak waren. Wat moeten de... Lees meer

Digitaal toetsen op afstand
Door: Joyce Brouwer     LEARN! Academy

KnowVU Award 2015 | Bij de het vak Onderwijskunde uit de Premaster van de Master Teaching and Learning in Higher Education (TLHE) moeten de studenten halverwege de cursus een digitale toets afleggen. Voor deze toets zouden de studenten éénmalig naar de VU moeten komen en zouden er speciale toetszaaltjes... Lees meer

Digitaal nakijken open vragen
Door: Marianne van Elteren     Geneeskunde (Amsterdam UMC)

KnowVU Award 2015 | Door het vergelijken van verschillende nakijk-methodieken kan worden onderzocht of bij het nakijken van open vragen via Blackboard (Bb), Excel en Adaptive Comparative Judgement efficiëntie-voordelen zijn te behalen. Lees meer

Kwalitatief onderzoek NSE resultaten
Door: Sjirk Zijlstra     Hogeschool Utrecht

KnowVU Award 2015 | Na de bekendmaking van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) zijn er meer vragen ontstaan dan beantwoord. Waarom scoren we op deze onderdelen onder of boven de maat? Wat is het effect van onze curriculumwijziging op deze studenttevredenheid? Wat voor studenten hebben de... Lees meer

Rubrics voor algemene academische vaardigheden
Door: Susan Voogd     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

KnowVU Award 2015 | Elk vak vormt een bouwsteen om het eindniveau van een bachelor/master opleiding te behalen. Maar wat is precies het gewenste bachelor/master eindniveau van elke student aan de VU? Het lijkt mij een goed idee om alle beoordelingslijsten van eindwerkstukken van de opleidingen aan de VU... Lees meer

Kennisclips juridische vaardigheden
Door: Hedwig van Rossum     Faculteit der Rechtsgeleerdheid

KnowVU Award 2015 | Doel van het project is het ontwikkelen van een set kennisclips over juridische vaardigheden. Omdat juridische vaardigheden een verzamelterm is voor verschillende vaardigheden, kunnen deze ook afzonderlijk van elkaar aan studenten worden onderwezen. Het gaat daarbij onder andere om kennisclips over het schrijven van een... Lees meer

Vernieuwend patiëntveiligheidsonderwijs
Door: Saskia Oosterbaan     Geneeskunde (Amsterdam UMC)

KnowVU Award 2015 | Begin 2015 is in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis een proef gestart met een interactief onderwijstraject (“Passie voor Patiënt veiligheid”), waarin het PV onderwijs modulair wordt vormgegeven gedurende het gehele masterjaar 1. De leerdoelen betreffen verschillende elementen van patiëntveiligheid: thema’s uit de landelijke veiligheidscampagne voor ziekenhuizen... Lees meer

Reflectie-app
Door: Marijke Leijdekkers     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

KnowVU Award 2015 | We willen graag een app of website die studenten begeleidt in het proces van reflecteren. Studenten worden geholpen met de keuze van passende reflectiemodellen. Na de keuze wordt de student begeleid in de te nemen stappen van het gekozen reflectie instrument. De opbrengst van... Lees meer

e-Learning
Door: Sjirk Zijlstra     Hogeschool Utrecht

KnowVU Award 2015 | Na een succesvolle start met eLearning binnen één cursus in het eerste semester van het eerste jaar van de bachelor Gezondheid en Leven, is het idee om deze onderwijsvorm toe te passen in meerdere en uiteindelijk alle cursussen van het eerste semester. Studenten hebben... Lees meer

Contact

knowvu@vu.nl