FiltersExperts

Silvester Draaijer
Aniel Bhulai
Nadia van der Pool
Nadia van der Pool
Silvester Draaijer Silvester Draaijer
Aniel Bhulai Aniel Bhulai

Gevolgen van de nieuwe privacywet voor het onderwijs
Door: Silvester Draaijer     Student- en Onderwijszaken (SOZ)

VU Onderwijscafé | Moet een student altijd toestemming geven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens? Mogen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere organisaties? Welke privacy-rechten heeft een student? Wat is een datalek en wat moet ik doen als mij dit overkomt? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens het Onderwijscafé... Lees meer

Digitaal platform practicumopdrachten
Door: Aniel Bhulai     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2016 | Het vak Computational Thinking heeft elk jaar tussen de 200-250 eerstejaars studenten. Het is een vak met hoorcolleges, practica en presentaties waarin het algoritmisch denken van studenten wordt bevorderd. De practica zijn intensief. Elke week moeten de studenten op het practicum 5 tot 7 opgaven... Lees meer

Echt het gesprek aan over leren
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws ScienceGuide | Lector Sustainable PBL Concepts in Higher Education Gerry Geitz onderzoekt op Stenden “aan welke knoppen je kunt draaien” om studenten beter te laten leren. “We denken dat we heel veel feedback geven, maar vaak is het eenrichtingsverkeer. Het gesprek wordt niet echt gevoerd.” Begin dit jaar verdedigde... Lees meer

Themamiddag Learning Analytics
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Digitale systemen in het onderwijs resulteren in steeds meer data over studenten en hun leerproces. Kunnen we die data niet inzetten om het onderwijs te verbeteren? Dat is de ambitie van Learning analytics, een zich ontwikkelend veld waarin docenten, onderwijskundigen en IT-specialisten samenwerken. Tijdens de themamiddag over Learning Analytics van... Lees meer

Contact

knowvu@vu.nl