FiltersExperts

I.J. Pruis
Oscar van Linden
Silvester Draaijer
Nel de Jong
Nadia van der Pool
Sjirk Zijlstra
Stefan Dekker
Mahmood Shafeie Zargar
Trynke Hoekstra
Nadia van der Pool
Avatar I.J. Pruis
Avatar Oscar van Linden
Silvester Draaijer Silvester Draaijer
Avatar Nel de Jong
Sjirk Zijlstra Sjirk Zijlstra
Avatar Stefan Dekker
Avatar Mahmood Shafeie Zargar
Trynke Hoekstra Trynke Hoekstra

ePortfolio
Door: I.J. Pruis    

Winnaars GrassRoots 2018 – najaar: Ilana Pruis (Bèta) met haar idee voor het EPortfolio Studie- en loopbaanbegeleiding met een persoonlijk ePortfolio Feedback krijgen en beter worden. Dat is wat een student wil als hij of zij een presentatie, verslag, artikel of een dergelijk geschreven werk inlevert bij de docent.... Lees meer

LabBuddy
Door: Oscar van Linden     Faculteit der Bètawetenschappen

Winnaars GrassRoots 2018 – najaar: Oscar van Linden  (Bèta) met zijn idee voor een online leerplatform; LabBuddy   Practica zijn erg belangrijk voor opleidingen binnen het bèta domein. Hierin worden praktische laboratorium- en computervaardigheden bijgebracht die nodig zijn om studenten voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Het succes van een... Lees meer

SURFprogramma open en online onderwijs 5e ronde 2018
Door: Silvester Draaijer     Student- en Onderwijszaken (SOZ)

Onderwijsinstellingen die willen experimenteren met open en online onderwijs, kunnen hun project indienen voor de 5e ronde van de stimuleringsregeling. Deze bestaat uit 2 pijlers: online onderwijs en open leermaterialen. Voor elke pijler is in 2019 een bedrag van 700.000 euro beschikbaar. SURF begeleidt de projecten, en zorgt voor... Lees meer

NLS Online: Improving students’ writing skills across the university
Door: Nel de Jong     Faculteit der Geesteswetenschappen

KnowVU Award 2018 | Schrijven is cruciaal voor wetenschap en opleiding, maar er zijn verschillende groepen studenten die moeite hebben te voldoen aan de eisen voor academische schrijfvaardigheid in het Nederlands. De verbetering van talige communicatieve vaardigheden kan op verschillende manieren gebeuren. Studenten zouden incidenteel een cursus academisch taalgebruik... Lees meer

KnowVU Award & GrassRoots 2018
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Goed nieuws voor onderwijsvernieuwers, het aanmeldformulier voor de KnowVU Award enGrassRoots staat weer open: knowvu.nl/prijzen Ben jij een docent aan de VU, VUmc of ACTA en heb je een goed idee waarmee je het onderwijs binnen jouw opleiding, jouw faculteit of misschien zelfs de hele onderwijsinstelling zou kunnen helpen verbeteren?... Lees meer

VU Onderwijslaureaten
Door: Sjirk Zijlstra     Hogeschool Utrecht

Als netwerk van (en voor) docenten vindt KnowVU het belangrijk dat onderwijs de aandacht krijgt die zij verdient. Daar hoort ook bij dat winnaars van onderwijsprijzen, topdocenten, minstens zoveel voetlicht krijgen als andere universitaire laureaten. In samenwerking met de dienst Student- en Onderwijszaken VU (SOZ) en op initiatief van DocenTalent 2016 Sjirk... Lees meer

Flipping Structuur & (Re)activiteit (S&R)
Door: Stefan Dekker     Faculteit der Bètawetenschappen

GrassRoots 2017 - najaar | Op basis van eerder succes met blended learning binnen de bacheloropleiding Farmaceutische Wetenschappen (FAR) en de ervaring van studenten hiermee, willen we in dit project de flipping-the-classroom methode toepassen. Zodoende verplaatsen we alle basiskennis naar zelfstudie middels digitale hoorcolleges en worden de vrijgekomen contactmomenten... Lees meer

Uit de bubbel
Door: Trynke Hoekstra     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2017 | Als je alleen op de universiteit studeert of werkt, besef je waarschijnlijk niet dat je je in een bubbel bevindt. Iedereen denkt zoals jij en vrienden, collega’s. Dit bemoeilijkt de uitvoer van de ambitie van de VU om studenten op te leiden tot academische burgers... Lees meer

Lidewij en Ines, gefeliciteerd!
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Op de Dies Natalis van de VU zijn twee KnowVU-ers in de prijzen gevallen! Lidewij van Gils, universitair docent Latijnse taal- en letterkunde (FGW) won de DocenTalentprijs 2017. Juryvoorzitter Goosensen: ‘Lidewij van Gils heeft zich bewezen als een docent met bijzondere aandacht voor de wensen en initiatieven van haar studenten,... Lees meer

Online Summer Prep-Campus SBE
Door: Ines Lindner     School of Business and Economics

In het project ‘Online Summer Prep-Campus’ wordt een online zomerprogramma georganiseerd voor aankomende BA studenten voor een vliegende start in September. (1) Het sociale doel is om een inclusieve cultuur te creëren via social media zodat studenten zich lid van de VU Community voelen en studiegenoten alvast eert kennen. Hierdoor... Lees meer

Theologie met Jupyter Notebook
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

GrassRoots 2017 - voorjaar | Bijbelwetenschappers in opleiding die leren programmeren. En dat met een instrument dat nog maar mondjesmaat in het onderwijs wordt toegepast, en nu voor het eerst in de theologie: Jupyter Notebook. Dat gebeurt bij het Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC). Op onze website... Lees meer

Gamification van een eerstejaars cursus Microbiologie
Door: Mathijs Bergman     Faculteit der Bètawetenschappen

GrassRoots 2017 - voorjaar | Gamification gaat uit van gebruik van elementen die het spelen van games aantrekkelijk maken: competitie, uitdaging, keuzes kunnen maken, doelen halen en iets van waarde kunnen verdienen door hoge scores te halen. Bij toepassing in mijn cursus betekent dit dat alleen de ideale student (dit... Lees meer

Stimulering van studentactiviteit door oefenmateriaal in te richten als een computerspel
Door: Knoek van Soest     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

KnowVU Award 2017 | Eerstejaarsstudenten Bewegingswetenschappen volgen een cursus Biomechanica waarin ze kennis moeten verwerven over de concepten van de klassieke mechanica, maar ook vaardig moeten worden in het uitvoeren van berekeningen op basis van die kennis. Hier geldt in hoge mate: Sine Labore Nihil. Vergelijkbare onderwijsdoelen komen voor... Lees meer

Digitaal platform practicumopdrachten
Door: Aniel Bhulai     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2016 | Het vak Computational Thinking heeft elk jaar tussen de 200-250 eerstejaars studenten. Het is een vak met hoorcolleges, practica en presentaties waarin het algoritmisch denken van studenten wordt bevorderd. De practica zijn intensief. Elke week moeten de studenten op het practicum 5 tot 7 opgaven... Lees meer

Interactieve beroepsperspectievenkaart
Door: Loek van der Kallen     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2016 | Mijn idee gaat over het inzichtelijk maken van beroepsperspectieven voor onze bachelor- en masterstudenten. Dit is een taak van docenten die vaak onderschat en over het hoofd gezien wordt, maar die van grote waarde is voor de studenten en hun motivatie om verder te studeren... Lees meer

Sjirk-Jan Zijlstra, gefeliciteerd!
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Tijdens de opening van het academisch jaar 2016-2016 heeft docent en betrokken KnowVU-er Sjirk-Jan Zijlstra de DocenTalentprijs 2016 gewonnen. Gefeliciteerd, Sjirk! Tijdens zijn dankwoord wees Sjirk op het belang van waardering voor goed onderwijs binnen de VU. Onder de andere genomineerden bevond zich nog een betrokken KnowVU-er: Jos Akkermans.... Lees meer

Grassroots 2015-2016 toegekend
Door: Silvester Draaijer     Student- en Onderwijszaken (SOZ)

GrassRoots | Grassroots zijn kleinschalige innovaties die docenten en studenten in hun onderwijs tot stand kunnen brengen. Voor grassroots kunnen docenten een bestaande technologie of didactisch aanpak voor het eerst toepassen in hun vak of – wat meestal voor komt – een nieuwe technologie al dan niet... Lees meer

GrassRoots toekenningen
Door: Silvester Draaijer     Student- en Onderwijszaken (SOZ)

GrassRoots t/m 2016 | De VU zet verschillende middelen in om het onderwijs te innoveren. Eén van die middelen is de VU Grassrootsronde. Grassroots is bedoeld als een laagdrempelige vorm van ondersteuning voor docenten en het onderwijs. Grassroots zijn kleinschalige innovaties die docenten in hun onderwijs tot stand kunnen... Lees meer

Winnaars VU Innovatieprijs 2016: Marjolein Zweekhorst en Tjard de Cock Buning
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Tijdens de VU-Onderwijsdag op 12 februari j.l. is de VU Innovatieprijs 2016 uitgereikt! De winnende inzending kwam van FALW: Dealing effectively with diversity in the classroom, door Marjolein Zweekhorst en Tjard de Cock Buning, die inspelen op de toenemende diversiteit in de classroom. Steeds meer opleidingen hebben te maken met een bredere instroom van studenten, de verschillende... Lees meer

Collaborative Learning
Door: Agnes Willemen     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

KnowVU Award 2016 | In de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen werken de opleidingen Pedagogiek en Psychologie sinds twee jaar met een nieuw onderwijsconcept dat inzet op activerend onderwijs. Elk inhoudelijk vak (dat 7 of 10 weken beslaat) wordt aangeboden met twee werkgroepen en één hoorcollege per week, waarin... Lees meer

Reflectie-app
Door: Marijke Leijdekkers     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

KnowVU Award 2015 | We willen graag een app of website die studenten begeleidt in het proces van reflecteren. Studenten worden geholpen met de keuze van passende reflectiemodellen. Na de keuze wordt de student begeleid in de te nemen stappen van het gekozen reflectie instrument. De opbrengst van... Lees meer

e-Learning
Door: Sjirk Zijlstra     Hogeschool Utrecht

KnowVU Award 2015 | Na een succesvolle start met eLearning binnen één cursus in het eerste semester van het eerste jaar van de bachelor Gezondheid en Leven, is het idee om deze onderwijsvorm toe te passen in meerdere en uiteindelijk alle cursussen van het eerste semester. Studenten hebben... Lees meer

Contact

knowvu@vu.nl