FiltersExperts

Theo de Haan
Gerhard van de Bunt
Allard Gerritsen
Nadia van der Pool
Hester Morssink
Ines Lindner
Michael van Emden
Aniel Bhulai
Freek Colombijn
Nadia van der Pool
Theo de Haan Theo de Haan
Gerhard van de Bunt Gerhard van de Bunt
Avatar Allard Gerritsen
Hester Morssink Hester Morssink
Ines Lindner Ines Lindner
Avatar Michael van Emden
Aniel Bhulai Aniel Bhulai
Freek Colombijn Freek Colombijn

Onderwijs Out of the Box, in kleine stappen
Door: Theo de Haan     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Hoe kun je met relatief simpele middelen je onderwijs innoveren? Op welke middelen zitten studenten te wachten? Tijdens dit KnowVU event presenteerden Theo de Haan en Marjolein Zweekhorst een paar manieren om onderwijs ‘out of the box’ te halen. Ook kwamen 2 studenten, Ivar Maas en Roland Felt toelichten... Lees meer

Coachen naar effectiviteit
Door: Allard Gerritsen     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Komt jouw student niet tot actie? Of begint zij of hij steeds opnieuw? Staat het zweet vooral op jouw rug? Wil jij leren inspelen op verschillen? Coaching sluit aan, geeft inzicht in kwaliteiten, versterkt de aansluiting met de te ontwikkelen vaardigheden en de te maken keuzes. Coaching confronteert, maakt... Lees meer

De rol van de docent is cruciaal bij studiesucces
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

De rol van de docent is cruciaal bij studiesucces ScienceGuide | door Frans van Heest 16 mei 2018 | Als de rol van de docent niet centraal staat bij maatregelen rondom studiesucces, dan is het gedoemd te mislukken. Dit stellen een reeks van onderzoekers in een bundel over studiesucces... Lees meer

Hoe zorg ik dat studenten zich voorbereiden?
Door: Hester Morssink     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

VU Onderwijscafé | Hoe krijg je de literatuurdiscussies in de werkgroep op niveau? Hoe zorg je voor betrokken en enthousiaste studenten? Wat kun je doen om het eigenaarschap van studenten voor hun eigen leerproces te vergroten? Het antwoord op deze vragen (en meer) zit hem voor een groot deel in... Lees meer

Online Summer Prep-Campus SBE
Door: Ines Lindner     School of Business and Economics

In het project ‘Online Summer Prep-Campus’ wordt een online zomerprogramma georganiseerd voor aankomende BA studenten voor een vliegende start in September. (1) Het sociale doel is om een inclusieve cultuur te creëren via social media zodat studenten zich lid van de VU Community voelen en studiegenoten alvast eert kennen. Hierdoor... Lees meer

Zelf doen! De anatomiepractica van klassiek naar actief
Door: Michael van Emden     Geneeskunde (Amsterdam UMC)

SKO-project | Aan het VUmc leren de studenten door zelf actief bezig te zijn met de stof in een tutorgroep. In de tutorgroep moeten zij brainstormen en koppelen zij nieuwe kennis aan eerder opgedane kennis en moeten zij verbanden leggen. De voormalige vorm van anatomiepractica had echter een klassieke... Lees meer

Matching gebruiken voor studiekeuzeadvies
Door: Aniel Bhulai     Faculteit der Bètawetenschappen

SKO-project | Het doel van dit project was om een matchingsprogramma te ontwikkelen met een groot draagvlak binnen MNW dat gebruikt kon worden voor studiekeuzeadvies. We wilden de aankomende student(e) in staat te stellen definitief te bepalen of de MNW opleiding inderdaad bij hem/haar paste of niet. De verwachting... Lees meer

PeerWise
Door: Agnes Willemen     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Studenten zelf tentamenvragen laten bedenken met PeerWise Heb je je als docent ook wel eens afgevraagd of je studenten niet beter zelf hun tentamenvragen kunt laten bedenken? Daar is nu een handige tool voor. PeerWise is een gratis online game-based learning environment waar studenten kunnen inloggen in jouw cursus,... Lees meer

Studiesucces vergroten door middel van mentoraat / tutoraat?
Door: Mariette Huizinga     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Verslag KnowVU seminar | Hoe kun je door middel van studentbegeleiding studenten helpen bij het vergroten van hun studiesucces? Op welke manieren kun je het mentoraat / tutoraat inrichten en wat verstaan we hier eigenlijk onder? In februari 2017 hebben we verschillende voorbeelden van binnen en van buiten de... Lees meer

Zelfstudie op academisch niveau, doceprofessionalisering, studietechnieken, toetsen, studiemateriaal
Door: Thecla Hekker     Geneeskunde (Amsterdam UMC)

SKO-project | Zeker in het medisch onderwijs is een cruciale aan te leren competentie van de student het vermogen tot zelfstudie op academisch niveau. Het VUmc streeft dit primair na door professionalisering van de docent (expert, ontwerper, coördinator, mentor). In de praktijk studeren de meeste studenten toetsgericht, gebruiken ze... Lees meer

Studierendement; Nominaal is Normaal; Bindend Studieadvies; Compensatoir Toetsen; Herkansingen
Door: Peter Kerkhof     Faculteit der Sociale Wetenschappen

LOL-project | In dit project is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de VU een systeem in te voeren zoals dat binnen de Erasmus Universiteit gehanteerd wordt, nl. Nominaal=Normaal (N=N). N=N systeem kent verschillende varianten maar bestaat uit vier elementen: een bindend studieadvies... Lees meer

Geschiktheidsonderzoek studenten universitaire lerarenopleiding
Door: Janneke Riksen     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Meer en meer wordt er binnen universiteiten vorm gegeven aan geschiktheidsonderzoeken en selectie bij de toelating van studenten tot masteropleidingen. Zo ook aan de universitaire lerarenopleiding (ulo) van de VU in Amsterdam. Daar is in mei 2015 de pilot “Klaar voor de Start! ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd.... Lees meer

Interactieve beroepsperspectievenkaart
Door: Loek van der Kallen     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2016 | Mijn idee gaat over het inzichtelijk maken van beroepsperspectieven voor onze bachelor- en masterstudenten. Dit is een taak van docenten die vaak onderschat en over het hoofd gezien wordt, maar die van grote waarde is voor de studenten en hun motivatie om verder te studeren... Lees meer

Echt het gesprek aan over leren
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws ScienceGuide | Lector Sustainable PBL Concepts in Higher Education Gerry Geitz onderzoekt op Stenden “aan welke knoppen je kunt draaien” om studenten beter te laten leren. “We denken dat we heel veel feedback geven, maar vaak is het eenrichtingsverkeer. Het gesprek wordt niet echt gevoerd.” Begin dit jaar verdedigde... Lees meer

Masterclasses sameN
Door: Marjolein Zweekhorst     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2016 | Met deze innovatie willen we de link met alumni en studenten versterken. We willen de alumni en studenten 3 x per jaar uitnodigen voor een masterclass. Deze masterclass wordt verzorgd door een prominente spreker en vindt plaats in de avond tussen 7 en 9 uur.... Lees meer

Zet rechter streep door ‘nominaal is normaal’?
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws Hobéon | De afgelopen jaren is bij veel hoger onderwijsinstellingen de norm voor het bindende studieadvies verhoogd. Bij de Erasmus Universiteit geldt  het adagium ‘nominaal is normaal’, ofwel  de norm ligt op het verplicht halen van alle 60 studiepunten in het eerste jaar van inschrijving. Maar verdraagt deze... Lees meer

Reflectie-app
Door: Marijke Leijdekkers     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

KnowVU Award 2015 | We willen graag een app of website die studenten begeleidt in het proces van reflecteren. Studenten worden geholpen met de keuze van passende reflectiemodellen. Na de keuze wordt de student begeleid in de te nemen stappen van het gekozen reflectie instrument. De opbrengst van... Lees meer

Contact

knowvu@vu.nl