Missie

KnowVU – Kennisnetwerk Onderwijs VU – is een onafhankelijk kennisnetwerk dat docenten (van de VU en van het VUmc) samenbrengt die de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) en/of de leergang Onderwijskundig leiderschap (LOL) hebben afgerond en daarmee onderwijs hoog in het vaandel hebben staan. Het is een netwerk van collega’s die willen leren, sturen en stimuleren en zich gezamenlijk willen inzetten voor een voortdurende verbetering van onderwijs.

Het initiatief wordt van harte ondersteund door de rector en het OPO (het overlegorgaan van de portefeuillehouders onderwijs) heeft voor 2016 opnieuw toegezegd het netwerk een subsidie toe te kennen om het netwerk verder op te kunnen bouwen. Samenwerking staat hoog in het vaandel. Dit betekent in dit verband dat het netwerk zelf partners heeft en zoekt. Zo wordt er regelmatig samengewerkt met het team Hoger Onderwijs of de Onderwijskwaliteitszorg.

Uitwisselen van expertise

KnowVU organiseert op reguliere basis onderwijscolloquia waarin innovatie en kwaliteit van onderwijs centraal staan. KnowVU levert een bijdrage aan zowel VU-brede als facultaire onderwijsdagen. Er is een kennisplatform waar best en worst practices kunnen worden uitgewisseld en een ledengalerij waar collega’s elkaar gemakkelijk vinden.

Adviseren en meedenken

KnowVU kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Advies kan ook binnen het kennisnetwerk worden gezocht bij een collega met de gewenste expertise. Leden van het netwerk zijn tevens op persoonlijke titel betrokken bij verschillende onderwijsprijzen.

Stimuleren van innovatie

KnowVU reikt jaarlijks stimuleringsprijzen uit waarmee VU docenten innovatieve onderwijsideeën kunnen uitwerken binnen het eigen onderwijs. Deze prijzen worden beschikbaar gesteld door de Vrije Universiteit. Iedere docent met een creatief idee waardoor onderwijskwaliteit en beter leren wordt bevorderd kan zich voor de KnowVU Award aanmelden.

 

Contact

knowvu@vu.nl