Visie op Onderwijs

Uit Onderwijs op Koers

Het CvB heeft op 19 mei 2015 de door het Kennisnetwerk onderwijs VU (KnowVU) opgestelde Geconcretiseerde Onderwijsvisie vastgesteld. Voorafgaand hieraan is de concretisering verschillende malen in diverse gremia en met docenten en studenten besproken.

Concretisering Onderwijsvisie door KnowVU
Als een van haar eerste projecten heeft KnowVU een concretisering van de Onderwijsvisie opgesteld, met als doel een handreiking te geven voor de vertaling van de Onderwijsvisie naar de onderwijspraktijk.

Het document laat zien waar de VU als onderwijsinstelling voor staat, wat ons onderscheidend maakt van andere universiteiten en welk gedrag en welke houding van studenten, docenten en de organisatie daarbij past. Het document is een leidraad voor iedereen die aan de VU werkt en studeert.

De drie kernwaarden van de VU – open, persoonlijk en verantwoordelijk – vormden de leidraad voor de concretisering. De Onderwijsvisie wordt besproken aan de hand van drie overkoepelende thema’s: academisch burgerschap, diversiteit en maatschappelijke relevantie. Bij elke thema wordt onderscheid gemaakt tussen drie rollen: de rol van de student, van de docent en van de organisatie.

Vervolgstappen
Nu de geconcretiseerde Onderwijsvisie is vastgesteld, is het zaak om deze in de haarvaten van de organisatie te krijgen.

De geconcretiseerde Onderwijsvisie zal daarnaast standaard aan bod komen in de BKO-cursussen en de individuele BKO-trajecten en online en via brochures onder de aandacht van studenten en medewerkers worden gebracht.

Opstellers:

Gerhard van de Bunt

Gerhard van de Bunt (FSW)

Inge van Wijk

Inge van Wijk (VUmc)

Joke van Saane

Joke van Saane (FGG)

Marjolein Zweekhorst

Marjolein Zweekhorst (BETA)

Show translation

Contact

knowvu@vu.nl