Grassroots

GrassRoots zijn stimuleringsprijzen voor kleinschalige ICT-projecten waarin docenten werken aan verbetering van hun eigen onderwijs, op een manier die aansluit bij hun persoonlijke ideeën en behoeften. GrassRoots zijn bedoeld voor docenten die geen of beperkte ervaring hebben met het toepassen van ICT in het onderwijs en op docenten die ervaring willen opdoen met een nieuwe ICT- toepassing in hun onderwijs.

Het gaat erom dat het voor de docent nieuw is, het hoeft niet perse innovatief te zijn voor de VU. Het kan dus bijvoorbeeld gaan om specifieke toepassingen binnen het LMS Canvas van de VU, het kan gaan om Web2.0 toepassingen, het kan gaan om het maken of gebruiken van Open Educational Resources, specifieke beroepssoftware e.d. Middels begeleiding door facultaire ondersteuners of een zeer kleine financiële tegemoetkoming voor bijv. software worden docenten gestimuleerd om hun project tot een goed einde te brengen en over hun ervaringen te rapporteren zodat anderen er van kunnen leren.

 

Beoordelingscriteria

  1. De mate waarin de inzet van ICT leidt tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
  2. De mate waarin het voor de aanvrager gaat het om een nieuwe ICT-toepassing in het onderwijs; het hoeft geen baanbrekende vernieuwing te zijn.
  3. De mate waarin de inzet van ICT en de toegevoegde waarde in de onderwijscontext helder is.
  4. De mate waarin er concreet onderwijsmateriaal of een concrete werkvorm wordt ontwikkeld.
  5. De mate waarin het onderwijsmateriaal of concrete werkvorm tijdens de looptijd van GrassRoots gebruikt wordt in het onderwijs.
  6. De mate waarin voorstellen ook voordelen kunnen bieden voor andere opleidingen en vakken.

Het project is haalbaar met standaard ICT gereedschappen die de VU biedt of gratis Web2.0 gereedschappen. Extra waardering is er voor projecten waarin zogenaamde Open Educational Resources worden gemaakt of gebruikt.

Voorwaarden

 1. Er kunnen maximaal 5 GrassRoots per jaar (verdeeld over twee rondes) worden toegekend die elk €1000,- groot zijn.
 2. Alleen voorstellen die zijn ontvangen vóór het sluiten van de indieningsdatum worden behandeld. Voor de exacte indieningsdata en wijze verwijzen we naar de KnowVU site en naar VUnet.
 3. Er kan niet worden gecorrespondeerd met de jury.
 4. Bij toekenning verplicht de docent zich tot minimaal 2x presenteren van het project en tot het opleveren van een fact-sheet. De eerste presentatie zal een posterpresentaties zijn, tijdens de KnowVU Award Pitchronde.
 5. Pas na afloop van de projectperiode en wanneer aan de voorwaarden is voldaan, wordt het stimuleringsbedrag uitgekeerd.

 

Inspiratiebronnen

Er zijn vele bronnen op het Internet te vinden om op ideeën te komen voor onderwijsvernieuwing met ICT middelen. Hieronder een kleine bloemlezing:

 1. Grassroots VU: https://grassrootsvu.wordpress.com/ en https://vunet.login.vu.nl/services/pages/practicalinformation.aspx?cid=tcm%3a164-762993-16
 2. Grassroots voorbeelden UvA: http://icto.uva.nl/icto-centraal/uva-grassroots/ter-inspiratie/ter-inspiratie.html?page=1&pageSize=50
 3. Grassroots voorbeelden HvA: http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/content/algemeen/etalage/grassroots/inschrijven-individueel-idee/nieuwslijst/nieuwslijst/content/folder-2/4/and-the-winners-are.html
 4. The Modern Professional Learner’s Toolkit: http://modernworkplacelearning.com/magazine/the-modern-professional-learners-toolkit/
 5. 25 Killer Sites For Free Online Education: http://www.lifehack.org/articles/money/25-killer-sites-for-free-online-education.html
 6. Open Text Books: https://openstax.org/about

 

Show translation

Contact

knowvu@vu.nl