KnowVU Award

KnowVU looft jaarlijks universitaire stimuleringsprijzen uit voor vernieuwende onderwijsideeën van docenten binnen de VU, het VUmc of ACTA. Docenten die willen meedingen naar de KnowVU Award kunnen hun onderwijsideeën van 9 september tot uiterlijk 11 oktober 2019 indienen. Een idee indienen kan via het online aanmeldformulier op KnowVU.nl.

Geselecteerde kandidaten krijgen de gelegenheid om hun idee kort en overtuigend toe te lichten door middel van een filmpje. De filmpjes worden op de KnowVU geplaatst, waarna gestemd kan worden. Voor het maken van de filmpjes is het mogelijk om de hulp in te schakelen van de student-assistenten van de Onderwijswerkplaats.

Op 7 november zal de jury de prijzen uitreiken. De winnaar van de KnowVU award ontvangt €7.500,- en 50 uur hulp van student-assistenten om het onderwijsidee te realiseren. Daarnaast zal dit jaar de winnaar van de publieksprijs €2.500,- ontvangen om zijn of haar onderwijsidee uit te voeren.

De selectie van de kandidaten en van de winnaar wordt gedaan door de jury van de KnowVU Award. De jury bestaat uit drie leden: een docent, een docentopleider en een student.

Hieronder staan de criteria waar het onderwijsidee aan moet voldoen.

Criteria

Het idee moet aan de volgende vier randvoorwaarden voldoen:

  1. Het idee moet duurzaam zijn, in de zin dat slechts een eenmalige investering nodig is om het te implementeren in het onderwijs.
  2. Het idee moet vakoverstijgend zijn, in potentie opleidingoverstijgend en idealiter faculteitoverstijgend zijn.
  3. Het idee moet uiterlijk in collegejaar 2020-2021 worden uitgevoerd.
  4. Het idee moet worden voorzien van een begroting.

De inzendingen voor de KnowVU Award worden door de jury beoordeeld op basis van de antwoorden op onderstaande vragen.

Relevantie

  1. Welk probleem wordt er met het idee opgelost en wat levert het idee concreet op?
  2. In welk opzicht is het idee nieuw?
  3. Welk ideaal ligt aan het idee ten grondslag?
  4. Wat is de meerwaarde voor andere vakken/faculteiten? Hoe ziet deze meerwaarde eruit?

Haalbaarheid

  1. Welke investering in tijd, geld en menskracht is nodig om het idee te doen slagen? Op welke termijn is het idee uitvoerbaar?
  2. Op welke wijze past het idee binnen het huidige onderwijsaanbod? Wordt de implementatie van het idee gesteund door het afdelings-, opleidings- dan wel facultair bestuur?

Show translation

Contact

knowvu@vu.nl