Stimuleringsregelingen Onderwijsinnovatie

Bron: VUnet

Er zijn vele mogelijkheden voor docenten en opleidingen om (financiële) ondersteuning in de vorm van subsidies of stimuleringsregelingen te krijgen bij het realiseren van onderwijsinnovatie. Deze pagina geeft een overzicht van huidige mogelijkheden. Dr. ir. Silvester Draaijer van de afdeling Student- en Onderwijszaken kan u helpen met het schrijven en indienen van voorstellen: s.draaijer@vu.nl.

 

Open regelingen

 

Comeniusbeurs

Het Comeniusprogramma is opgezet vanuit het Ministerie van OCW om docenten en opleidingsmanagers (Fellows – kEUR50, Senior Fellows – kEUR 100, Leadership Fellows – kEUR 250) in staat te stellen hun ambities en plannen voor onderwijsinnovatie en -verbetering waar te maken. Het Comeniusprogramma zal uitgroeien tot een programma met een omvangrijk budget (6 miljoen in 2018, 12,6 in 2021), dat beschikbaar gesteld wordt voor tientallen projecten met een looptijd van een, twee of drie jaar.

Meer informatie over de huidige ronde is te vinden op VUnet. Uitgebreide informatie over de regeling is te vinden op de website van NRO: https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/comeniusprogramma/

 

SURF stimuleringsregeling voor Open en Online Onderwijs

Het SURFprogramma Open en Online Onderwijs is opgezet vanuit het ministerie van OCW om instellingen ervaring op te laten doen met Open en Online Onderwijs. De projecten moeten een bijdrage leveren aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs of aan een hoger studiesucces. Het project hoeft niet vernieuwend te zijn voor Nederland; het moet vernieuwend zijn voor de eigen instelling. De omvang van de aanvraag is maximaal EUR 100.000 met 50% matching van de eigen instelling.

Meer informatie over de huidige ronde is hier te vinden.

 

KnowVU Award

Kennisnetwerk Onderwijs VU (KnowVU) stimuleert de discussie over de kwaliteit van onderwijs op de VU en stimuleert onderwijsinnovatie. Ze reiken jaarlijks tweemaal een prijs uit voor het kunnen uitvoeren van een vernieuwd onderwijsidee. ‘Ben jij een docent aan de VU, VUmc of ACTA en heb je een goed idee waarmee je het onderwijs binnen jouw opleiding, jouw faculteit of mischien zelfs de hele onderwijsinstelling zou kunnen helpen verbeteren? Dien je onderwijsidee in en ding mee naar het stimuleringsfonds van €5000,-! ‘

Meer informatie over de huidige ronde is hier te vinden.

 

Grassroots VU 

Grassroots zijn kleinschalige innovaties die docenten en studenten in hun onderwijs tot stand kunnen brengen. Voor grassroots kunnen docenten een bestaande technologie of didactisch aanpak voor het eerst toepassen in hun vak of – wat meestal voor komt – een nieuwe technologie al dan niet in combinatie met een specifieke didactische aanpak ontwikkelen en inzetten in hun onderwijs. Grassroots hoeft daarmee niet state-of-the art te zijn maar wel innovatief voor degene die er mee aan de slag gaat. Via de Grassrootsronde van de VU krijgen docenten ondersteuning in de vorm van een klein geldbedrag (EUR 1000) dat ze in kunnen zetten om expertise in te huren of speciale middelen te bekostigen.

Meer informatie over de huidige Grassrootsronde is hier te vinden.

 

SURF Innovation challenge

Innovatielabs van onderwijsinstellingen werken dagelijks aan onderwijsverbetering, vaak door inzet van technologieën. SURFnet wil een impuls geven aan innovatie in het onderwijs en start daarom een nieuwe Innovation Challenge, gericht op innovatielabs. Dien uiterlijk 20 oktober een voorstel voor een experiment in en maak kans op 20.000 euro.

Meer informatie over deze regeling is hier te vinden.

 

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships

Strategic Partnerships aim to support the development, transfer and/or implementation of innovative practices as well as the implementation of joint initiatives promoting cooperation, peer learning and exchanges of experience at European level.

Priorities in higher education:

  • Supporting higher education institutions to implement the necessary reforms in line with the 2011 EU Modernisation Agenda and its priority areas: increase attainment levels; improve the quality and relevance of higher education; strengthen quality through mobility and cross-border cooperation; make the knowledge triangle work; improve governance and funding.
  • Supporting the implementation of the 2013 Communication on Opening Up Education: promoting the development of new modes of delivery, in particular the integration of a greater variety of study modes through new forms of personalized learning, strategic use of open educational resources, virtual mobility, blended mobility and virtual learning platforms; as well as stimulating the internationalization of Europe’s higher education systems in Europe and beyond.

More information can be found on pages 104-122 of the Erasmus+ Programme Guide .

Voorbeelden van Erasmus+ programma’s waar de VU in het kader van Onderwijsinnovatie aan deelneemt zijn:

  • Online Proctoring for Remote Examination (OP4RE). Meer informatie is hier te vinden.
  • IBIS: Implementation of a Business & Innovation module in Science programmes (bij opleiding Science Business and Innovation). Meer informatie is hier te vinden.
  • e-InFo-TED: Electronic International Forum for Teacher Educator Development (bij de Lerarenopleiding VU). Meer informatie is hier te vinden.

 

STW Take Off

Heeft u een product- of dienstidee als docent voor onderwijstoepassingen? Het STW Take Off programma kan helpen om het product verder te ontwikkelen en in de markt te zetten. Het programma Take-off stelt middelen ter beschikking voor financiering van de vroege fase (vroegefasefinanciering) van innovatieve bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en hogescholen en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat hierbij om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie die voortbouwt op kennis uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Take-off is ingesteld voor de jaren 2014-2018 en kent twee rondes per jaar. Medewerkers van STW, NWO en ZonMw zijn betrokken bij de uitvoering. Het programma Take-off kent twee fases: fase 1 – haalbaarheidsstudies en fase 2 – vroegefasetrajecten.

Meer informatie is hier te vinden.

 

Afgeronde regelingen

 

2016 – SURF Innovatieprogramma Onderwijs op maat

De innovatieregeling is onderdeel van het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren, een van de zes projecten van het innovatieprogramma Onderwijs op maat. Dit programma wordt uitgevoerd door SURFnet en draagt bij aan de ambitie van hogeronderwijsinstellingen om gepersonaliseerd en flexibel onderwijs aan te bieden dat aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student.

Meer informatie: https://www.surf.nl/nieuws/2015/04/innovatieregeling-digitaal-toetsen-voor-onderwijs-op-maat.html

In het kader van deze regeling heeft Dr. Ines Lindner van FEWEB een subsidie verkregen voor een online wiskunde summerschool. Meer  informatie over haar project is hier te vinden.

Contact

knowvu@vu.nl