Marjolijn Witte

Marjolijn Witte
Student- en Onderwijszaken (SOZ)

Email: m.witte@vu.nl
Afdeling: Onderwijsbeleid, Kwaltietszorg en Procesregie
Functie: Afdelingshoofd
Certificering:
Website:

Onderwijs verbeteren en vernieuwen, zodat dit voor een diverse studentenpopulatie uitdagend en aantrekkelijk is, is mijn drijfveer. Met op dit moment speciale aandacht voor de lerarenopleidingen en de bekostiging van het onderwijs.

    Geen prijzen

Geen activiteitGeen nieuwberichten of kennisweb onderdelen van deze gebruikerNog geen reacties van deze gebruikerContact

knowvu@vu.nl